Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 77

Melkahka Kan 77:1-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I patohwan likweriong Koht; I patohwan likweriong, e ahpw ketin karonge ie.
2Ni ahnsou apwal I kin patohwan kapakap ong Kaun-o; pwohng ehu pwon I kin kapahda pehi kat oh kapakap, I ahpw sohte kin diar nsenamwahu.
3Ni ei kin medemedewe duwen Koht, I kin sengloal; ni ei kin medemedewe, I kin loaltikla.
4Erein pwohng ehu pwon Koht sohte ketin mweidohng I en meirla; pwehki ei pwunod laud I sohte kak lokaia.
5I ahpw medemedewe duwen rahn me samwalahr ako oh katakatamandohng ie audepen sounpar me samwalahr oko.
6Ngehi eri mengimengloalki erein pwohngo oh medemedewe, oh peipeidek loalei,
7“Kakete Kaun-o en ketin soingkitailla kohkohlahte? Kakete en solahr pwurehng kupwurperenkin kitail?
8E ketin katokehdihsangkitailehr sapwellime limpoak? Sapwellime inowo solahr kehlail?
9Dah? Koht ketin melielahr sapwellime kalahngan? Engieng wilianlahr kalahngan en kupwure?”
10Eri, I ahpw patohwan, “Iet dahme kauweielahr— solahr sapwellimen Koht manaman.”
11Maing KAUN, I pahn patohwan tamanda wiepen nin limomwi lapalap akan; I pahn tamataman soahng kapwuriamwei kan me komw wiadahr kawao.
12I pahn medemedewe duwen mehkoaros me komw ketin wiadahr; I pahn medemedewe duwen sapwellimomwi wiewia manaman akan.
13Maing Koht, mehkoaros me komw kin ketin wia me sarawi. Sohte emen Koht mie me lapalap duwehte komwi.
14Komwi Kohto me kin ketin wiahda manaman akan; komw kin ketin kasalehiong wehi kan sapwellimomwi manaman.

Read Melkahka Kan 77Melkahka Kan 77
Compare Melkahka Kan 77:1-14Melkahka Kan 77:1-14