Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 73

Melkahka Kan 73:1-6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mehlel Koht me ketin kalahngan ong Israel, ong irail kan me nan kapehd mwakelekel.
2Kereniongehr ei koapworopwor pahn sohla; oh ei pwoson tikitiklahr
3pwehki ei peiriniong me aklapalap akan ni ei kilang duwen me suwed akan ar kepwehpwe.
4Soangen lokolok laud kan sohte kin lelohng irail; re kin kehlail oh sohte kin soumwahu.
5Re sohte kin diar apwal duwehte aramas teikan; re sohte kin kedirepwki apwal en meteikan.
6Re kin kapwatki aklapalap duwehte elin kapwat nin tepin wararail oh lemei me wia arail likou puhp;

Read Melkahka Kan 73Melkahka Kan 73
Compare Melkahka Kan 73:1-6Melkahka Kan 73:1-6