Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 72

Melkahka Kan 72:1-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maing Koht, komw ketin padahkih nanmwarkio pwe en wia kopwung nin duwen sapwellimomwi pwung; komw ketikihong sapwellimomwi pwung,
2pwe en kin kaunkihda sapwellimomwi aramas akan pwungen kosonned oh me toutoulahr akan pwung pahrek.
3Paiamwahu oh popohl en keirda nan wehiet; oh pwungen kosonned en lelpeseng rehn tohn wehiet koaros.
4Nanmwarkio en kin ketin kapwung me semwehmwe kan ni pwung pahrek; en ketin sewese me paisuwedlahr akan oh ketin kalowehdi me kin kaloke irail kan.
5Sapwellimomwi aramas akan en kin kaudokiong komwi erein ketipin eh kin dakedaker wasa, erein maram eh kin kamakamarainih wasa kohkohlahte.
6Nanmwarkio en rasehng keteu me kin mwerediong pohn pwehl, rasehng pilen keteu me kin pwupwudiong nansapw.
7Pwungen kosonned en kin pweidamwahu nan sapwellime mwehi, oh paiamwahu oh popohl en kin poatopoat erein maram eh kin kamakamarainih wasa.
8Irepen sapwellime wehi pahn sang ni ehu madau lellahng ni ehu, sang Iupreitis lellahng ni irepen sampah.
9Tohn nan sapwtehn kan pahn kin poaridi mwowe; sapwellime imwintihti kan pahn kin poaridiong nanpwel.
10Nanmwarki kan en Spein oh en deke kan pahn kin kisikise; nanmwarkien Sipa oh Sepa pahn kin ketikidohng mehn meirong kan.
11Nanmwarki koaros pahn kin ketin poaridihsang; wehi koaros pahn kin papah.

Read Melkahka Kan 72Melkahka Kan 72
Compare Melkahka Kan 72:1-11Melkahka Kan 72:1-11