Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 6

Melkahka Kan 6:3-8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3oh paliwereiet oh ngeniet unsek milahr nan apwal laud. Maing KAUN, ia erein omwi pahn ketin awiawih mwohn omwi pahn ketin sewese ie?
4Maing KAUN, komw ketido oh doareiehla; sang ni omwi kalahngan komw ketin kapitiesang mehla.
5Nan sapwen me melahr akan sohte me kin tamanda mwaromwi; sohte me kak kapinga komwi wasao.
6I weikengkilahr ei nsensuwed laud; nipwong koaros kiei lohs kin wisekesengkihla ei kin sengiseng; ulungei pil kin wisekesengkihla pilen mesei.
7I solahr kak kilang wasa; meseiet mpwoskipesengier ei kin sengiseng, pwehki ei imwintihti kan me kahrehda.
8Kumwail aramas suwed kan, kumwail keiweisang ie! KAUN-O kin ketin karonge ie ni ei kin sengiseng;

Read Melkahka Kan 6Melkahka Kan 6
Compare Melkahka Kan 6:3-8Melkahka Kan 6:3-8