Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 68

Melkahka Kan 68:30-34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
30Komw ketin angiangih Isip, mahn lawalo men en nanwel; komw angiangih wehi ko, iei pelin kouwol iangahki wahrail kan, re lao poaridi oh patohwan meirongkihong komwi neirail silper kan. Komw ketin katangapeseng aramas pwukan me kin mwahuki mahwen!
31Meninkeder kan pahn pekederdo sang Isip; mehn Sudan kan pahn kapahda pehrail kan pwe re en kapakapohng Koht.
32Kumwail wehi kan en sampah, kumwail kouliong Koht, kumwail kokoul kapikapinga Kaun-o,
33me kin ketiket pahnlahng, wasa ile pahnlahng en kawa ko. Kumwail rong kapitie eh kumwukumwusek.
34Kumwail kalohki manaman en Koht; sapwellime roson mi pohn Israel, sapwellime manaman mi pahnlahng.

Read Melkahka Kan 68Melkahka Kan 68
Compare Melkahka Kan 68:30-34Melkahka Kan 68:30-34