Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 68

Melkahka Kan 68:3-9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3A aramas pwung kan pahn nsenamwahu oh pereperen mwohn silangi; re pahn ngisingiski ar peren.
4Kumwail kouliong Koht, oh kapikapinga mware; kumwail kaunopada elen ih me kin ket pohn dakepe depwek kan. Mware iei KAUN-O—kumwail pereperen mwohn silangi!
5Koht, me kin ketiket nan Tehnpese sarawi, kin ketin apwalih me sepwoupwou kan oh ketin sinsile liohdi kan.
6E kin ketikihong me lekdeklahr akan ar wasahn kousoan oh ketin kasaledekala me sensel kan ong saledek oh nsenamwahu, a me kahngohdi kan pahn kousoanla nan sapwtehn madekeng.
7Maing Koht, ni omwi ketin kahluwa sapwellimomwi aramas akan, oh ketin kotekote sapwtehno,
8sampah rerada, oh keteu mweredihsang pahnlahng, pwehki ketidohn Koht en Sainai, ketidohn Koht en Israel.
9Komw ketin kamwerehdi keteu mosul pwehn onehda sapahl sapwellimomwi sahpw me madekenglahr;

Read Melkahka Kan 68Melkahka Kan 68
Compare Melkahka Kan 68:3-9Melkahka Kan 68:3-9