Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 22

Melkahka Kan 22:15-19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15Nan kepinwereiet ngalangaladahr duwelahr pwelpar, oh loweiet pasdangehr pahn ngatangatei. Komw ketin likidmelieielahr nan pwelpar pwe I en mehla.
16Pwihn en aramas suwed ehu kapiliepenehr rasehng pelin kidi ehu me kohkodohng ie; re ngalispeseng pehi kat oh nehi kat.
17Tih kat koaros sansaladahr. Ei imwintihti kan kin kilikilang ie oh kangkakil ie.
18Re usuhski ei likou kan, oh nehkpeseng nanpwungarail.
19Maing KAUN, komw dehr ketin dohweisang ie! Komw ketin mwadangodo oh kapitiehla!

Read Melkahka Kan 22Melkahka Kan 22
Compare Melkahka Kan 22:15-19Melkahka Kan 22:15-19