Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 18

Melkahka Kan 18:21-25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
21I peikiong kosonned en KAUN-O; I sohte sohpeisang ei Koht.
22I kapwaiada sapwellime kosonned kan koaros; I sohte kauwehla sapwellime mahsen kan.
23E mwahngih duwen ei mwakelekel, duwen ei kin kadohwansang ie wiewia sapwung kan.
24Iei me e ketin katingih kin ie pwehki ei kin wia dahme pwung, pwe e ketin mwahngih duwen eh sohte dipei.
25Maing KAUN, komw kin ketin loalopwoatohng irail kan me kin loalopwoatohng komwi; komw kin ketin kupwur mwahu ong irail kan me kin mwahu.

Read Melkahka Kan 18Melkahka Kan 18
Compare Melkahka Kan 18:21-25Melkahka Kan 18:21-25