Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 12

Melkahka Kan 12:3-5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Maing KAUN, komw ketin katokehdi loh widingan pwuko! Komw ketin perehla au lemei pwuko me kin kakahski,
4“Se kin alehki mehkoaros me se anahne at koasoi kan. Se pahn kin koasoia dahme se kin inengieng, oh sohte me kak katokeikitedi.”
5KAUN-O ketin mahsanih, “Ahpw met I pahn pwarodo, pwe me semwehmwe kan toutoulahr oh me wie lokolok kan weiweirengki ar medek. I pahn kihong irail meleilei oh nsenamwahu me re kin ngoangki.”

Read Melkahka Kan 12Melkahka Kan 12
Compare Melkahka Kan 12:3-5Melkahka Kan 12:3-5