Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Izlazak

Izlazak 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I Gospod reèe Mojsiju govoreæi:
2Prvi dan prvoga mjeseca podigni šator, šator od sastanka,
3I metni ondje kovèeg od svjedoèanstva, i zakloni ga zavjesom.
4I unesi sto, i uredi što treba urediti na njemu; unesi i svijetnjak, i zapali žiške na njemu.
5I namjesti zlatni oltar kadioni pred kovèegom od svjedoèanstva; i objesi zavjes na vratima od šatora.
6I metni oltar za žrtvu paljenicu pred vrata šatoru, šatoru od sastanka,
7I metni umivaonicu izmeðu šatora od sastanka i oltara, i u nju nalij vode.
8I podigni trijem unaokolo, i metni zavjes na vrata od trijema.
9I uzmi ulje pomazanja, i pomaži šator i sve što je u njemu, i osveti ga i sve sprave njegove, i biæe svet.
10Pomaži i oltar za žrtvu paljenicu i sve sprave njegove, te æeš osvetiti oltar, i oltar æe biti svetinja nad svetinjom.
11Pomaži i umivaonicu i podnožje njezino, i osveti je.
12I kaži Aronu i sinovima njegovijem da pristupe na vrata šatora od sastanka, i umij ih vodom;
13I obuci Arona u svete haljine i pomaži ga i osveštaj ga, da mi vrši službu sveštenièku.
14I sinovima njegovijem zapovjedi neka pristupe, i obuci im košulje.
15I pomaži ih, kao što pomažeš oca njihova, da mi vrše službu sveštenièku; i pomazanje njihovo biæe im za vjeèno sveštenstvo od koljena do koljena.
16I uèini Mojsije sve, kako mu zapovjedi Gospod tako uèini.
17I podiže se šator druge godine prvoga mjeseca prvi dan.
18I Mojsije podiže šator, i podmetnu mu stopice, i namjesti daske, i povuèe prijevornice, i ispravi stupove.

19Pa razape naslon nad šator, i metnu pokrivaè na naslon ozgo, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
20I uzev svjedoèanstvo metnu ga u kovèeg, i provuèe poluge na kovèegu, i metnu zaklopac ozgo na kovèeg.
21I unese kovèeg u šator, i objesi zavjes, te zakloni kovèeg sa svjedoèanstvom, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
22I namjesti sto u šatoru od sastanka na sjevernu stranu šatora pred zavjesom,
23I postavi na njemu hljeb pred Gospodom kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
24I namjesti svijetnjak u šatoru od sastanka, prema stolu na južnu stranu šatora.
25I zapali žiške na njemu pred Gospodom, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
26I namjesti oltar zlatni u šatoru od svjedoèanstva pred zavjesom.
27I pokadi na njemu kadom mirisnijem, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
28I objesi zavjes na vrata od šatora.
29I oltar za žrtvu paljenicu namjesti na vrata od šatora, šatora od sastanka, i prinese na njemu žrtvu paljenicu, i dar, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
30I metnu umivaonicu izmeðu šatora od sastanka i oltara, i nali u nju vode za umivanje.
31I praše iz nje ruke i noge svoje Mojsije i Aron i sinovi njegovi.
32Kad ulažahu u šator od svjedoèanstva i kad pristupahu k oltaru, umivahu se najprije, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.
33I podiže trijem oko šatora i oltara, i metnu zavjes na vrata trijemu. Tako svrši Mojsije posao taj.
34Tada oblak pokri šator od sastanka, i napuni se šator slave Gospodnje.
35I ne mogaše Mojsije uæi u šator od sastanka, jer bješe na njemu oblak, i slave Gospodnje bješe pun šator.
36A kad se podizaše oblak sa šatora, tada polažahu sinovi Izrailjevi, dokle god putovahu.

37A kad se ne podizaše oblak, onda ni oni ne polažahu do dana kad se podiže.
38Jer oblak Gospodnji bješe na šatoru danju, a noæu oganj bješe na njemu pred oèima svega doma Izrailjeva, dokle god putovahu.