Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Habakuk

Habakuk 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Propete Habakuk nê mec, tateŋ ŋaawa amboac wê.
2O Apômtau, aê gaŋô gêŋ, taŋ aôm gôgôm naŋ ŋawae. O Apômtau, aê katakê sauŋ atom kêtu nêm kômŋa. Ônam nêm kôm ŋakôniŋŋa êndêŋ tonec. Ôŋgôm kôm tau ŋawae êsa êndêŋ ŋasawa tonec. Taêm ênam nêm taêm labu êndêŋ noc têmtac ŋandaŋ êsaŋa.
3Anôtô gêmêŋ aŋga gamêŋ Edom ma ŋac dabuŋ tau aŋga lôc Paran. Ênê ŋawasi gêjam undambê auc ma nê lambiŋ mêŋgêjam nom auc.
4Ênê ŋawasi kêtôm oc ŋawê. Ŋawê kêsa eŋ lêma amboac ôsic kêkac. Ma eŋ kêsiŋ nê ŋaclai kêsêp gêŋ tonaŋ.
5Gêmac sec kêsêlêŋ gêmuŋ eŋ ma gêmac ŋawajaôŋa kêpuc eŋ waŋa.
6Eŋ gêdi kêkô ma nom ŋawiwic kêsa. Eŋ mata gê tenteŋlatu ma têtênêp. Go lôc teŋgeŋŋa gêôc kêkôc. Gamêŋ ŋabau, taŋ kêkô wanêc-wanêc naŋ, gênu kêsêp gêja. Nê mêtê gêgôm gêŋŋa gêc andaŋgeŋanô.
7Aê galic becobo Kusaŋŋa kêtap ŋawapac sa. Midiannêŋ becobo kêwiwic tau.
8O Apômtau, gêdêŋ aôm gôŋgôŋ nêm hos ŋaô ma nêm kareta siŋŋa kêku ŋacjo tulu naŋ, aôm têmtac ŋandaŋ gêdêŋ bu kapôêŋ me. Nêm têmtac sec gêdêŋ gwêc tau me.
9Aôm kôka tikoc kêsêp nêm talam. Aôm kôkêŋ sôb kêkô tikoc. Aôm kôkêŋ bu ŋasamac kêsêli nom gêŋgic.
10Lôc sêlic aôm e ŋawiwic kêsa. Kom kêsêwa kêsêp gêmêŋ. Gwêc ŋagêdimbob kêgasim ŋakicsêa kapôêŋ ma ŋadembom kêpigeŋ gêja.
11Oc kêliŋ tau siŋ kêpi gêmêŋ atom ma ajôŋ kêkô ŋaŋêŋ aŋga nê mala. Êsêac têtêc nêm sôb ŋaja to nêm kêm ŋawasi ŋaôsic-ôsic.
12Aôm kôsêlêŋ kôka nom totêmtac kêbuli aucgeŋ ma golo tenteŋlatu popoc totêmtac ŋandaŋgeŋ.
13Aôm gôdi gebe ônam nêm lau sa gebe ônam nêm ŋac, taŋ goeŋ oso eŋ naŋ kêsi. Aôm kômakiŋ ŋac alôb-alôb nê andu ma goseŋ andu tau popoc e malamê.
14Aômnêm sôb kêpê ênê môkêapac e palalap ma ênê laumata sêc êliŋ-êliŋ amboac mu gêju gêŋ saliŋ-saliŋ. gebe êsêac selo lau ŋalêlôm sawa popoc ma têdaŋgôŋ êsêac kelecgeŋ.
15Aôm kôka gwêc ŋa nêm hos e bu ŋasamac kêsa.
16Aê gaŋô e ôlic kêlênim tau ma ŋakicsêa gêgôm gêdôcôlic kêtênêp. Ŋoc ŋatêkwa kêtu palê. Ockaiŋ kêtu mêlê-mêlê. Aê gabe jamaŋgeŋ jamoa ma jaôŋ bêc Anôtô êkêŋ ŋagêjô êpi lau, taŋ sêkôniŋ aêac naŋ.
17Jambô oc êôc atom ma wainmôkê oc ênam ŋanô atom. Katêkwi êŋgamiŋ nê ŋatêkwi ma gêŋ taniŋŋa ênam ŋanô atom. Domba maleŋmê aŋga nêŋ sapa ma bulimakao sêmoa nêŋ andu atom.
18Mago aê jatu samuc Apômtau. Aê janam lasê êtu ŋoc moasiŋ ŋaAnôtô.

19Apômtau Anôtô kêtu ŋoc ŋaclai ŋam. Eŋ kêkêŋ aê kalêti amboac mojawa. Eŋ kêkêŋ aê kasêlêŋ aŋga gamêŋ lôcŋa.