Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - उपदेसक

उपदेसक 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1इ क्‍येट ङोन सोइक्‍तो। मिनु शुश नाक्‍त नोले मेको लेंशा ताइनेवे।
2गे इं के बाक्‍शो क्‍येट ७, ८ जना आन कली वोइक्‍चा गे‍मी। मारदे हना रागीम दोदेंशो ठेयब श्‍येत जाक्‍बा, मेको गे मतुइक्‍नेवे।
3गोस्‍सुम ब्‍वाक्‍‍कु ब्रीत हना, मेकोमी रागीम रेउ यिपाइक्‍ब। रवा दक्‍खिन गे गोल्‍त हना यो, उत्तर गे गोल्‍त हना यो, मेको ते गे गोल्‍मे, मेकेरन ली‍ब।
4फश कली मिम्‍बमी गेनायो मशोक्‍ब। मिनु गोस्‍स कोव़बमी गेनायो मखुप्‍ब।
5गे फश ते रे जाक्‍‍‍बा नु ममा आ कोव़जमी आल दोपा ब्रोंइतीक सोक्‍त ताइबा, मेको मतुइक्‍नेवे। मोपा मारेइ मारेइ सेल्‍ब परमप्रभु आ गेय रुप्‍ने मचाप्‍नेवे। यूहन्‍ना ३:८; भजन संग्रह १३९:१३; उपदेसक ८:१७
6गे सुनी इ वांचेर शोक्‍को। मिनु नाक्‍दो यो गेय प‍चा मप्रोनो। मारदे हना मुल शोक्‍शो नु आपो शोक्‍शो तेको ग्रेल्‍बा, मतुइक्‍नेवे। निम्‍फा ग्रेल्‍नीसी कों? मतुइक्‍नेवे।
7हाम्‍सो रिम्‍शो बाक्‍ब। मुरुमी नां कली तचा दाक्‍ब।
8मुर शुश बर्स ब्रोंइत हना यो, मेको आ ब्रोंइतीकेमी ग्‍येरसेक्‍ल। तन्‍न मेकोमी छिङछिङ ङा नाक्‍त कली यो मिम्‍तल। मारदे हना मेको शुश बाक्‍नीम। मुल दुम्‍ब मारेइ मारेइ जाम्‍शा लाइब बाक्‍नीम।
9ए ठिटा मुर, गे ठिटा बाक्‍ङेनु ग्‍येरसो। इ थुंमी गे ठिटा बाक्‍ङेनु ग्‍येरपदल। इ त‍शो नु इ थुंमी मिम्‍शो आस नोले खोतो। तन्‍न परमप्रभुमी मेको नेल्‍ल तुइश्‍शा निसाफ पाइब, दे मिम्‍तो। उपदेसक २:२४
10मोपतीके सुर्ता पतीक कली इ थुं रे पा ङोन वोतो। मिनु मरिम्‍शो नेल्‍ल इ रां रे ङोन वोतो। मारदे हना ठिटा दुम्‍तीके नु बोल यो जाम्‍शा लाइब बाक्‍ब।