Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - EKLESIASDES

EKLESIASDES 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kihla noumw mwohni nan pesines en mehn liki kan; eri, ehu rahn e pahn neitik oh kekeirda.
2Ke en kihla noumw mwohni wasa tohto, pwehki kitail sehse soangen paisuwed da me kitail pahn diar nan sampah wet.
3Sohte lipilipil wasa me tuhke pwoat pahn raukidiong ie, ahpw e pahn wonohnte wasao. Ni ahnsou me depwek kan kin dirala, e kin kamwerehdi keteu.
4Ma ke pahn mwasamwasahnte kisinieng oh tetehk depwek kan, ke soh mwahn pahn padokedi mehkot, oh soh mwahn pahn dolung mehkot.
5Duwen omw sohte kak dehdehki duwen seri men eh kin tepida mour nan kapehd en lih liseian men, ih pil duwen omw sohte kak wehwehki wiepen nin limen Koht, sounwiepen mehkoaros.
6Padokedi nimenseng oh pil nin soutik; pwe ke sehse ma koaros pahn pweida mwahu de soh; oh ke pil sehse ma ehu pahn pweida mwahusang ehu.
7Meid mwahu ei kak nsenamwahuki oh perenki marain en rahn.
8Kapingkalahnganki sounpar koaros me ke momourki. Sohte katepen ia uwen reirei en omw mour, tamataman me ke pahn mehla wereisang omw momour. Sohte mehkot me kitail pahn kasikasik.
9Mahnakapw akan, kumwail pereperenki amwail pwulopwul. Kumwail pereperen nindokon amwail pwulopwul. Kumwail wia dahme kumwail inengieng, oh idawehn ineng en nan kapehdamwail kan. Ahpw kumwail tamataman me Koht pahn ketin kadeikada amwail wiewia kan.
10Dehr mweidohng mehkot en kapwunodeiuk de kamedekeiukala. Ke sohte pahn wie pwulopwulte ahnsou reirei.