Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - קֹהֶלֶת

קֹהֶלֶת 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1שלח לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו׃
2תן חלק לשבעה וגם לשמונה כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ׃
3אם ימלאו העבים גשם על הארץ יריקו ואם יפול עץ בדרום ואם בצפון מקום שיפול העץ שם יהוא׃
4שמר רוח לא יזרע וראה בעבים לא יקצור׃
5כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל׃
6בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים׃
7ומתוק האור וטוב לעינים לראות את השמש׃
8כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכלם ישמח ויזכר את ימי החשך כי הרבה יהיו כל שבא הבל׃
9שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט׃
10והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך כי הילדות והשחרות הבל׃