Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - קֹהֶלֶת

קֹהֶלֶת 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט׃
2לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו׃
3וגם בדרך כשהסכל הלך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא׃
4אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים׃
5יש רעה ראיתי תחת השמש כשגגה שיצא מלפני השליט׃
6נתן הסכל במרומים רבים ועשירים בשפל ישבו׃
7ראיתי עבדים על סוסים ושרים הלכים כעבדים על הארץ׃
8חפר גומץ בו יפול ופרץ גדר ישכנו נחש׃
9מסיע אבנים יעצב בהם בוקע עצים יסכן בם׃
10אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה׃
11אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון׃
12דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו׃
13תחלת דברי פיהו סכלות ואחרית פיהו הוללות רעה׃
14והסכל ירבה דברים לא ידע האדם מה שיהיה ואשר יהיה מאחריו מי יגיד לו׃
15עמל הכסילים תיגענו אשר לא ידע ללכת אל עיר׃
16אי לך ארץ שמלכך נער ושריך בבקר יאכלו׃
17אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו בגבורה ולא בשתי׃
18בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית׃

19לשחוק עשים לחם ויין ישמח חיים והכסף יענה את הכל׃
20גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל הכנפים יגיד דבר׃