Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - SKUTKI

SKUTKI 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sar oda vakerelas le manušenge, avle pre lende o rašaja, o Saduceja the o veľiťeľis le stražňikengero andro chramos.
2On sas pre lende choľamen, bo o apoštola sikavenas le manušen a phenenas lenge, hoj andro Ježiš šaj ušťena andral o meriben.
3Phandle len dži tosara andre bertena, bo imar sas rat.
4Ale but olendar, save šunde o lav, pačanďile a sas vaj pandž ezera (5 000) murša.
5Ačhiľa pes pro dujto džives tosara, hoj pes andro Jeruzalem zgele o anglune murša, o phuredera, o zakoňika,
6the o nekbareder rašaj Annaš, o Kajfaš, o Jan, o Alexander the mek savore andral e famelija le nekbareder rašaske.
7Ačhade len maškaral a phučenas lendar: “Sava zoraha, abo andre savo nav oda kerďan?”
8O Peter, pherardo le Sentne Duchoha, phenďa lenge: “Tumen, so ľidžan le manušen the o phuredera le Izraeloskere!
9Amen sam adadžives sudzimen vaš o lačhipen, so pes kerďa le nasvale manušeske a tumen amendar phučen, sar les sasťarďam.
10Akor mi džanen savore Izraeliti the tumen, hoj andro nav Ježiš Kristus Nazaretsko sas sasťardo. Oda hin o Ježiš, saves tumen ukrižinďan a o Del les uštaďa andral o meriben. Leskera zoratar hino kada manuš sasto angle tumare jakha.
11Oda hin ‘oda bar, so tumen o murara odčhiďan a so ačhiľa oda hlavno bar.’
12A nane andre ňikaste avreste e zachrana, bo aňi nane aver nav tel o ňebos, so uľahas dino le manušenge, andre savo šaj avas amen zachraňimen.”
13Sar dikhle, hoj o Peter the o Jan pes na daran, čudaľinenas pes, bo džanenas, hoj hine ča ajse manuša, save nane avrisikade. A prindžarde len, hoj phirenas le Ježišoha.
14Sar dikhle paš lende te ačhel ole manušes, savo sasťiľa avri, na sas len pre lende so te phenel.
15Bičhade len avri andral e Bari Rada. Paľis pes maškar peste dovakerenas:
16“So keraha kale manušenca? Bo savore, save bešen andro Jeruzalem, džanen, hoj prekal lende pes ačhiľa baro zazrakos a amen oda našťi phenas, hoj na.
17Ale hoj pes oda mek buter te na rozvakerel maškar o nipi, zakazinas lenge, hoj imar buter te na vakeren andre oda nav ňisave manušeske.”
18Vičinde len a prikazinde lenge, hoj imar te na vakeren aňi te na sikaven andro nav Ježiš.

19Ale o Peter the o Jan lenge odphende: “Korkore rozsudzinen, či oda ela mištes anglo Del, hoj buter te šunas tumen sar le Devles.
20Bo amen našťi preačhas te vakerel pal oda, so dikhľam the šunďam.”
21Paľis lenge mek jekhvar zakazinde a mukle len, bo na arakhle pre lende ňič, vaš soske len šaj potrestinde. Bo savore manuša lašarenas le Devles vaš oda, so pes ačhiľa.
22Ole manušeske, savo sasťiľa avri, sas buter sar saranda (40) berš.
23Paľis, sar len premukle, avle paš peskere a phende lenge pal savoreste, so lenge o nekbareder rašaja the o phuredera phende.
24Sar oda on šunde, jekhetane hazdle o hangos ko Del a phende: “Tu sal Nekbareder Del, savo kerďal o ňebos the e phuv the o moros the savoro, so andre hin.
25Tu phenďal prekal o Davidoskero muj, prekal tiro služobňikos: ‘Soske pes choľaren o narodi a o manuša gondoľinen pal o diliňipen?
26Ušťile upre o kraľa pre phuv the ola, save vladňinen, a gele pro Del the pre leskero Kristus.’
27Bo čačes o Herodes the o Pontsko Pilat le Nažidenca the le Izraelitenca pes zgele andre kada foros a džanas pre tiro Sentno Služobňikos, pro Ježiš, kas tu pomazinďal,
28hoj te keren savoro oda, so tiro vast the tiri voľa imar anglal kamľa, hoj pes te ačhel.
29Avke akana, ó, Rajeja, dikh pre oda, sar amen daraven avri a de tire služobňikenge te vakerel o lav žužes the bi e dar.
30Thov tiro vast, hoj te sasťarel avri, a ker o ďivi the o zazraki andro nav Ježiš, andro nav tire Sentne Služobňikoskere.”
31Sar pes preačhile te modľinel, razisaľiľa oda than, kaj sas zgele, a jekhvareste savore sas pherarde le Sentne Duchoha a vakerenas le Devleskero lav bi e dar.
32Ola, save pačanďile, sas igen but, sas len jekh gondoľišagos the jekh jilo. Aňi jekh lendar na phenelas pal varesoste, so les sas, hoj oda hin leskero, ale sa len sas jekhetane.
33O apoštola denas andre bari zor sveďectvo pal oda, hoj o Raj o Ježiš ušťiľa andral o meriben a upral lende savorende sas baro lačhipen (milosť) le Devleskero.
34Na sas ňiko maškar lende, kas uľahas vareso frima. Bo savore, kas sas maľi abo khera, bikenenas len a ola love, so vaš oda chudenas,
35anenas le apoštolenge a on rozdenas savorenge, kaske keci kampelas.
36Jekh lendar sas o Jozef, saves dine o apoštola nav Barnabaš (so hin prethodo: Oda, ko avren podhazdel upre.) Ov sas Levitas andral o Ciprus.

37Les sas maľa, so bikenďa a ola love anďa a diňa le apoštolenge.