Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - SKUTKI

SKUTKI 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Paľis šunde o apoštola the o phrala andre Judsko, hoj the o manuša, save nane Židi, priile le Devleskero lav.
2Sar avľa o Peter upre andro Jeruzalem, dovakerenas leske o pačabnaskere Židi
3a phende: “Geľal andro khera ke ola, save nane občhinde (obrezimen) a chahas lenca!”
4O Peter lenge chudľa sa te vakerel avri:
5“Somas andro foros Joppa, modľinavas man a dikhľom viďeňje. Avelas pre mande andral o ňebos vareso sar bari lepeda, so avelas tele le štare agorenca a doavľa dži paš ma.
6Mištes man andre zadikhľom a dikhľom štarpindrengere džviri, dzive džviri, olen, save pes cirden pal e phuv, the le čiriklen.
7A šunďom o hangos, savo mange phenďa: ‘Ušťi Peter, murdar a cha!’
8Me phenďom: ‘Na Rajeja! Mek šoha (ňikda) na geľa andre miro muj vareso melalo abo nažužo!’
9O hangos andral o ňebos mange pale phenďa: ‘Ma phen melalo pre oda, so o Del žužarďa!’
10Ada sa pes ačhiľa trival a paľis sas savoro pale ilo upre andro ňebos.
11Takoj paloda doavle trin murša, saven bičhade ke ma andral e Cezarea, paš o kher, kaj bešavas.
12O Duchos mange phenďa, hoj te džav lenca a te na odcirdav man lendar. Avle manca the kala šov phrala a geľam andro kher ke oda murš.
13Vakerelas amenge, hoj dikhľa andre peskero kher le aňjelos, savo ačhiľa angle leste a phenďa leske: ‘Bičhav andre Joppa vajkeci muršen a vičin le Šimon, saves vičinen Peter.
14Ov tuke vakerela o lava, savenca aveha zachraňimen tu the calo tiro kher.’
15Androda, sar chudľom te vakerel, avľa pre lende o Sentno Duchos, avke sar angloda pre amende.
16A avľa mange pre goďi oda lav le Rajeskero, sar phenďa: ‘O Jan bolelas le paňeha, ale tumen avena bolde le Sentne Duchoha.’
17Te len o Del diňa ajso daros sar the amen, save pačanďiľam andro Raj Ježiš Kristus, akor ko som me, hoj man te ačhavav le Devleske?”
18Sar oda šunde, preačhile te vakerel. Lašarenas le Devles a phende: “The le manušenge, save nane Židi, diňa o Del, hoj pes te visaren ke leste a te el len o dživipen.”

19Andre ola pharipena, so avle akor, sar murdarde le Štefan, pes rozdenašle ola, save pačanas le Rajeske. Gele dži andre Fenicija, Ciprus the Antiochija. Vakerenas o evaňjelium ča le Židenge a ňikaske avreske.
20Ale varesave lendar sas the andral o Ciprus the Cirenija a sar avle andre Antiochija, vakerenas the le Grekenge avri pal o Ježiš Kristus.
21Le Rajeskeri zor sas lenca a but džene pačanďile a visaľile ko Del.
22E khangeri andro Jeruzalem pes došunďa pal oda a bičhade le Barnabaš andre Antiochija.
23Sar ode avľa a dikhľa oda lačhipen (milosť) le Devlestar, radisaľiľa a phenelas lenge, hoj te ačhen paš o Raj cale jilenca.
24O Barnabaš sas lačho manuš, pherdo le Sentne Duchoha the le pačabnaha. A igen but nipi pačanďile andro Raj.
25Paľis geľa o Barnabaš andro Tarzus te rodel avri le Saul. Sar les arakhľa, anďa les andre Antiochija.
26Ačhiľa pes avke, hoj pes calo berš zdžanas andre odi khangeri a sikavenas but nipen. Andre Antiochija ešebnovar (peršovar) dine le učeňiken nav “Kresťana”.
27Andre ola dživesa avle o proroka andral o Jeruzalem andre Antiochija.
28Jekh lendar, o Agabus, ušťiľa a prekal o Duchos prorokinďa, hoj pal caľi phuv avela bari bokh. Odi bokh avľa čačes, sar sas Cisaris o Klaudius.
29Vašoda pes savore učeňika dovakerde, hoj sako dela ajci, keci šaj del, hoj te pomožinen le phralenge andre Judsko.
30Paľis oda kerde a bičhade le Barnabaš the le Saul, hoj te anel o love le vodcenge andre khangeri andro Jeruzalem.