Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - SKUTKI

SKUTKI 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1O Agrippa phenďa le Pavloske: “Domukav tuke, hoj te vakeres vaš peste.” Akor hazdňa o Pavol o vast a phenďa:
2“Bachtalo som, kraľina Agrippa, hoj šaj adadžives vakerav vaš ma anglal tute pal ola savore veci, so pre mande o Židi vakeren.
3Vašoda, bo tu mištes prindžares le Židengere tradiciji the oda, so len rozulavel, mangav tut, hoj man te šunes avri phundrade jileha.
4Savore Židi džanen miro dživipen terňipnastar, prindžaren, savo sas ešebnovar (peršovar) andre miro narodos the andro Jeruzalem.
5Prindžaren man ešebnovarestar a te kamlehas, šaj phenen avri, hoj dživavas sar jekh le Farizejendar, save igen doľikeren savoro andre amaro pačaben.
6The akana ačhav anglo sudos vašoda, bo pačav ole laveske, so diňa o Del amare dadenge.
7Oda lav, so phenďa o Del, furt užaren o dešuduj (12) fajti andral amaro narodos, sar lašaren le Devles rat-džives. A vaš oda, so me pačav the užarav, o Židi pre mande vakeren, kraľina Agrippa.
8Soske tumen phenen, hoj našťi te pačal oleske, hoj o Del uštavel le mulen?
9Me mange tiš gondoľinavas, hoj mušinav zoraha te džal pre dojekh, ko pačal andro nav Ježiš Nazaretsko.
10A andro Jeruzalem oda the kerďom. O nekbareder rašaja mange domukle te phandel but sentnen andro berteni. A sar len murdarenas, the me davas miro lav ke oda, hoj len te murdaren.
11Pal savore sinagogi len buterval maravas a ispidavas len, hoj te zaprinen peskero pačaben. Andre bari choľi pre lende džavas a lavas len palal dži andro aver fori.
12Aleha džavas the andro Damaskus. O nekbareder rašaja mange oda domukle a dine man pravos.
13Kraľina, sar džavas pro dilos pal o drom, dikhľom andral o ňebos svetlos zoraleder sar o kham. Oda jekhvareste man zaučharďa andre the olen, save sas manca.
14Savore peľam pre phuv a šunďom o hangos, so mange andre Hebrejiko čhib phenďa: ‘Saul, Saul, soske pre mande džas?’ Phares tuke ela, te aveha sar guruv, so ruhinel andre peskero rajeskero špicos.
15A me phenďom: ‘Ko sal, Rajeja?’ O Raj phenďa: ‘Me som o Ježiš, pre kaste tu džas.
16Ale ušťi a ačhav tut pro pindre. Bo man tuke sikaďom, hoj te aves miro služobňikos a te vakeres pal oda, so dikhľal, the pal oda, so tuke sikavava.
17Lava tut avri andral o vasta le Židenge the andral e zor avre narodenge, ke save tut me akana bičhavav,
18hoj te phundraves lengere jakha, hoj pes te visaren le kaľipnastar ko svetlos the le bengeskera zoratar ko Del, hoj lenge te el odmukle o bini a hoj len te el o than maškar ola sentna, save pačan andre ma.’

19Avke, kraľina Agrippa, me kerďom, so šunďom andro viďeňje andral o ňebos.
20Me vakeravas ešeb (peršo) andro Damaskus the andro Jeruzalem the pal caľi Judsko phuv a paľis the le Nažidenge, hoj pes te visaren le binendar ko Del a hoj te sikaven oda peskere skutkenca.
21Vašoda man o Židi chudle andro chramos a kamenas man te murdarel.
22Ale o Del mange pomožinďa, a vašoda ačhav dži adadžives a vakerav savorenge, či sluhaske abo kraľiske. A na vakerav ňič aver, ča oda, so prorokinde o Proroka the o Mojžiš,
23hoj o Kristus cerpinela the ušťela ešebno andral o meriben a vakerela le Židenge the avre narodenge pal o svetlos.”
24Sar o Pavol ačhelas vaš peste a kada vakerelas, phenďa o Festus zorale hangoha: “Tu na sal paš e goďi, Pavol! Igen but sikľiľal a oda tut ľidžal andro diliňipen!”
25Ale o Pavol phenďa: “Me na som dilino, nekbareder Festus, ale vakerav o čačipnaskere lava andral e sasťi goďi.
26Bo o kraľis džanel pal kala veci, vašoda leske bi e dar avke vakerav, bo džanav mištes, hoj nane ňič sostar na džanľahas. Bo oda pes na ačhiľa varekaj andro kutos.
27Kraľina Agrippa, pačas le prorokenge? Džanav, hoj pačas.”
28O Agrippa phenďa le Pavloske: “Imar na kampľa but, hoj man te prevakeres, hoj te ačhav Kresťanoske.”
29Ale o Pavol phenďa: “Či ačheha akana vaj pozneder, mangav mange le Devlestar, hoj na ča tu, ale the savore, save man adadžives šunen, te aven ajse, sar som me, ale bi e kala puta.”
30Sar oda phenďa, ušťiľa o kraľis, o vladaris, e Bernika the ola, save lenca bešenas.
31A sar džanas, phenenas jekh avreske: “Kada manuš na kerel ňič, vaš soske mušinďahas te merel vaj te avel andrephandlo.”
32O Agrippa phenďa le Festoske: “Te kada manuš pes na mangľahas ko Cisaris, šaj les premukľamas.”