Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - SKUTKI

SKUTKI 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sar imar pes zachraňinďam, akor prindžarďam, hoj o ostrovos pes vičinel Malta.
2O manuša, save ode bešenas, amenge sikade bari pačiv, bo priile amen savoredženen a rozthode e jag, bo chudľa te del brišind a sas šil.
3Sar skidňa o Pavol upre šuke kaštora a thoďa pre jag, avľa avri o sap anglo tačipen a danderďa les andro vast.
4O manuša, save ode bešenas, dikhle, sar leske figinel o sap pro vast, a phenenas jekh avreske: “Kada manuš mušinel te el vrahos, bo choc pes zachraňinďa le morostar, the avke les diňa te merel e devľi Spravodľišagos.”
5Ale ov razinďa tele le sapes andre jag a na ačhiľa pes leske ňič nalačho.
6On užarenas, hoj šuvľola, abo hoj perela jekhvareste tele mulo. Sar imar buter užarenas a dikhle, hoj pes leske ňič nalačho na ačhel, visarde peskere lava a phende, hoj hino del.
7Pašal oda than sas maľi le načelňikos ole ostrovoske a leskero nav sas Publius. Priiľas amen a trin džives pašal amende kerelas.
8Ačhiľa pes, hoj le Publiuskero dad pašľolas strapimen andre horučka a igen les pretradelas. O Pavol geľa ke leste, modľinďa pes, thoďa pre leste o vasta a sasťarďa les.
9Sar pes oda ačhiľa, avenas the aver nasvale manuša pal o ostrovos a sas avrisasťarde.
10On amenge presikade bari pačiv, a sar imar džahas la loďaha het, dine amen oda, so kampelas pro drom.
11Pal o trin čhon odgeľam het la loďaha andral e Alexandrija, so ačhiľa prekal o jevend pro ostrovos. La loďa sas znakos Dvojički.
12Sar doavľam la loďaha andro Sirakus, ačhiľam ode trin džives.
13Odarik džahas la loďaha pašal o brehos a doavľam andro Regium. Vašoda, hoj pre aver džives phurdelas lačhi balvaj, dogeľam tel o duj džives andro Puteol.
14Ode arakhľam le phralen, save amen mangle, hoj ode te ačhas efta dživesa. Avke avľam andro Rim.
15Sar pes o phrala odarik pal amende došunde, avenas ke amende dži paš o fori Appiuskero pľacos the paš o Trin Taberne. Sar len dikhľa o Pavol, paľikerďa le Devleske, radisaľiľa a sas povzbudzimen.
16Sar doavľam andro Rim, o veľiťeľis upral o šel oddiňa le bertenošen le nekbareder veľiťeľiske. Ale le Pavloske sas domuklo te bešel avrether jekhe slugaďiha, savo pre leste merkinelas.
17Ačhiľa pes, hoj pal o trin džives peske o Pavol vičinďa le Židovike vodcen. Sar pes zgele, phenelas lenge: “Muršale, phralale! Choc te na kerďom ňič amare manušen, aňi na džavas pro dadengere tradiciji, the avke man andro Jeruzalem phandle andre a dine andro vasta le Rimanenge.
18Ale on, sar imar man šunde avri, kamle man te premukel, bo na arakhle pre ma ňič ajso, vaš soske mušinďomas te merel.

19Ale vaš oda, hoj o Židi oda na kamenas, mušinďom man te mangel anglo Cisaris, ale na kamavas ňič te vakerel pre miro narodos.
20Akana tumen vašoda vičinďom, hoj tumen te dikhav a te vakerav tumenca. Bo vaš oda, pre soste užarel o Izrael, som adadžives phandlo kale lancoha.”
21On leske phende: “Amen pal tute na chudľam ňisavo ľil andral e Judsko, aňi na avľa ňiko le phralendar, hoj amenge te del te džanel, abo te phenel vareso nalačho pal tute.
22Ale kamľamas tutar te šunel, sar gondoľines, bo džanas pal kadi sekta, hoj pre late všadzik džan.”
23Dine leske te džanel savo džives a avle buter džene ke leste andro kher. Ov lenge vakerelas avri, sikavelas pal o kraľišagos le Devleskero a prevakerelas len pal o Ježiš andral o Mojžišoskero Zakonos the andral o proroka tosarastar dži rači.
24Varesave pačanas oleske, so vakerelas, ale aver na pačanas.
25Vašoda, hoj len na sas jekh gondoľišagos, rozgele pes akor, sar o Pavol phenďa kada lav: “Mištes vakerelas o Sentno Duchos prekal o prorokos Izaiaš amare dadenge:
26‘Dža ke kala nipi a phen: Tumen šunena tumare kanenca, ale na achaľona! Tumen dikhena tumare jakhenca, ale na dikhena!
27Bo kale nipengero jilo ačhiľa baruno, peskere kanenca phares šunen a peskere jakha phandle andre, hoj te na dikhen, le kanenca te na šunen, le jileha te na achaľon a te na visaren pes, hoj len te sasťarav avri.’
28Ta akor džanen, hoj avre narodenge hiňi bičhaďi kadi zachrana le Devleskeri a on la the šunena.”
29Sar oda o Pavol phenďa, o Židi gele het a igen pes maškar peste vesekedinenas.
30O Pavol ačhiľa duj berš andro kher, so peske korkoro iľa. Prilelas savoren, ko ke leste avelas,
31a vakerelas pal o kraľišagos le Devleskero a sikavelas pal o Raj Ježiš Kristus phundradones the bi e dar. A ňiko leske andre oda na braňinelas.