Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - SKUTKI

SKUTKI 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Andre oda časos o kraľis Herodes chudľa igen te džal pre varesave andral e khangeri.
2Ov la šabľaha murdarďa le Jakob, le Janoskere phrales.
3Sar dikhľa, hoj oda sas pre dzeka le Židenge, diňa, hoj te zalen the le Peter. Ipen akor sas o Inepos, sar pes chal o mare bi o drožďi.
4Sar les chudľa, thoďa les andre bertena a diňa, hoj pre leste te merkinen štar čati po štar slugaďa. Pal e Patraďi les kamľa te anel anglo nipi.
5Medik ľikerenas le Peter andre bertena, o manuša andre khangeri pes vaš leske na preačhenas te modľinel.
6Andre odi rat, sar imar les kamľa o Herodes te anel anglo nipi, sovelas o Peter maškar o duj slugaďa. Ov sas zaphandlo duje lancenca a anglo vudar sas mek o slugaďa, save stražinenas e bertena.
7A jekhvareste o aňjelos le Rajeskero avľa andre bertena a ačhiľa paš leste. Švicinelas avke sar kham. Demaďa le Peter andre sera, uštaďa les a phenďa: “Sigo, ušťi!” A pal o vasta leske pele o lanci.
8O aňjelos leske phenďa: “Phand pašal tu o sirimos a uri o sandalki!” O Peter oda kerďa a o aňjelos leske paľis phenďa: “Čhiv pre tu tiro plašťos a av pal ma!”
9O Peter džalas pal leste a aňi na džanelas, hoj oda, so pes ačhel prekal o aňjelos, hin čačes. Gondoľinelas peske, hoj džal suno.
10Sar pregele ešebne (perše) slugaďen the dujtone, doavle paš e trastuňi brana, savaha pes džal andro foros, a phundraďa pes lenge korkori pestar. Sar avle avri, pregele jekh uľica a o aňjelos lestar takoj odgeľa.
11O Peter avľa ke peste a phenďa: “Akanake čačes džanav, hoj o Raj bičhaďa peskere aňjelos a iľa man avri andral e Herodesiskere vasta the andral oda savoro, so mange kamle o Židi te kerel.”
12Sar imar savoreske achaľiľa, avľa paš o kher la Mariakero. Oj sas e daj le Janoske, saves vičinen the Marek. Ode sas zgele but manuša a modľinenas pes.
13O Peter durkinďa pre brana a avľa e čhajori, savi pes vičinelas Rode, te phučel, ko oda hin.
14Sar prindžarďa le Peteriskero hangos, avke pes radisaľolas, hoj leske na phundraďa, ale denašľa te phenel, hoj o Peter ačhel angle brana.
15Ale on lake phende: “So, diliňi sal?” No oj ačhelas furt pre peskero lav a phenelas, hoj oda hin čačo. On paľis phende: “Oda leskero aňjelos hin.”
16O Peter mek furt durkinelas. Sar phundrade, dikhle les a igen pes čudaľinenas.
17Ov lenge sikaďa le vasteha, hoj te čhiten a chudľa lenge te vakerel, sar les o Raj iľa avri andral e bertena a phenďa: “Den ada te džanel le Jakoboske the le phralenge.” Paľis geľa pre aver than.
18Sar vidňisaľiľa, daranas pes o slugaďa a chudle pes maškar peste te vesekedinel, bo na džanle, so pes ačhiľa le Peteriha.

19O Herodes les diňa te rodel. Sar les na arakhľa, vičinďa peske le slugaďen, hoj lendar te phučel, so pes ačhiľa. Paľis len diňa te murdarel. Paloda odgeľa andral e Judsko te bešel andre Cezarea.
20O Herodes chalas choľi pro Tirčana the pro Sidončana, ale on pes savore jekhetane sthode a avle pal leste, bo lenas o chaben le kraľiskera phuvatar. Sar imar prevakerde le Blastus, le kraľiskere nekbaredere manušes a dochudle les pre peskeri sera, mangle le Herodes vaš o smirom.
21Paľis, sar avľa oda džives, urďa pes o kraľis andre kraľiskere gada, bešľa peske pro tronos a prevakerďa ke lende.
22A o manuša zoraha vriskinenas: “Kada hin hangos le Devleskero, nane manušeskero!”
23Androda o aňjelos le Rajeskero les ode pro than marďa, bo na diňa e slava le Devleske. Chanas les o kirme a muľa.
24O lav le Devleskero buter šunďolas a dodžalas furt buteder maškar o manuša.
25Sar imar o Barnabaš the o Saul dokerde oda, pre soste sas bičhade, gele het andral o Jeruzalem. Ile peha le Jan, saves vičinenas the Marek.