Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - FØRSTE KONGEBOG

FØRSTE KONGEBOG 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Og se, på HERRENS Bud kom en Guds Mand fra Juda til Betel, netop som Jeroboam stod på Alteret for at tænde Offerild.
2Og han råbte med HERRENS Ord imod Alteret: “Alter, Alter! Så siger HERREN: Der skal fødes Davids Hus en Søn ved Navn Josias, og på dig skal han ofre Højenes Præster, som tænder Offerild på dig, og han skal brænde Menneskeknogler på dig!”
3Og samtidig kundgjorde han et Tegn, idet han sagde: “Dette er Tegnet på, at HERREN har talet: Se, Alteret skal revne, så Asken derpå vælter ud!”
4Da nu Kongen hørte de Ord, den Guds Mand råbte mod Alteret i Betel, rakte Jeroboam sin Hånd ud fra Alteret og sagde: “Grib ham!” Men Hånden, han rakte ud imod ham, visnede, og han kunde ikke tage den til sig igen;
5og Alteret revnede, så Asken væltede ud fra Alteret - det Tegn, den Guds Mand havde kundgjort med HERRENS Ord.
6Da tog Kongen til Orde og sagde til den Guds Mand: “Bed dog HERREN din Gud om Nåde og gå i Forbøn for mig, at jeg kan tage Hånden til mig igen!” Og den Guds Mand bad HERREN om Nåde, og Kongen kunde tage Hånden til sig igen, og den var som før.
7Derpå sagde Kongen til den Guds Mand: “Følg med mig hjem og vederkvæg dig, så vil jeg give dig en Gave!”
8Men den Guds Mand svarede Kongen: “Om du så giver mig Halvdelen af dit Hus, vil jeg ikke følge med dig, og jeg vil hverken spise eller drikke på dette Sted;
9thi det Bud har jeg fået med HERRENS Ord: Du må hverken spise eller drikke, og du må ikke vende hjem ad den Vej, du kom!”
10Derpå drog han bort ad en anden Vej og vendte ikke hjem ad den Vej, han var kommet til Betel.
11Nu boede der i Betel en gammel Profet; hans Sønner kom og fortalte ham om alt, hvad den Guds Mand den Dag havde gjort i Betel, og om de Ord, han havde talt til Kongen. Men da de havde fortalt deres Fader det,
12spurgte han dem: “Hvilken Vej gik han?” Og hans Sønner viste ham, hvilken Vej den Guds Mand, der var kommet fra Juda, var gået.
13Da sagde han til sine Sønner: “Læg Sadelen på mit Æsel!” Og da de havde sadlet Æselet, satte han sig op,
14red efter den Guds Mand og traf ham siddende under Egetræet. Han spurgte ham da: “Er du den Guds Mand, der kom fra Juda?” Han svarede: “Ja!”
15Så sagde han til ham: “Kom med mig hjem og få noget at spise!”
16Men han svarede: “Jeg kan ikke vende om og følge med dig, og jeg kan hverken spise eller drikke sammen med dig på dette Sted,
17thi der er sagt mig med HERRENS Ord: Du må hverken spise eller drikke der, og du må ikke vende tilbage ad den Vej, du kom!”
18Da sagde han til ham: “Også jeg er Profet som du, og en Engel har med HERRENS Ord sagt til mig: Tag ham med dig hjem, for at han kan få noget at spise og drikke!” Men han løj for ham.

19Så vendte han tilbage med ham og spiste og drak i hans Hus.
20Men medens de sad til Bords, kom HERRENS Ord til Profeten, der havde fået ham tilbage,
21og han råbte til den Guds Mand, der var kommet fra Juda: “Så siger HERREN: Fordi du har været genstridig mod HERRENS Ord og ikke holdt det Bud, HERREN din Gud pålagde dig,
22men vendte tilbage og spiste og drak på det Sted, hvor han sagde, du ikke måtte spise og drikke, derfor skal dit Lig ikke komme i dine Fædres Grav!”
23Efter at han havde spist og drukket, sadlede han Æselet til ham, og han gav sig på Hjemvejen.
24Men en Løve kom imod ham på Vejen og dræbte ham. Og hans Lig lå henslængt på Vejen, og Æselet stod ved Siden af; også Løven stod ved Siden af Liget.
25Og se, nogle Mænd kom der forbi og så Liget ligge henslængt på Vejen, og Løven stå ved Siden af, og de kom og fortalte det i Byen, hvor den gamle Profet boede;
26og da Profeten, der havde fået ham til at vende om, hørte det, sagde han: “Det er den Guds Mand, som var genstridig mod HERRENS Ord; derfor har HERREN givet ham i Løvens Vold, og den har sønderrevet ham og dræbt ham efter det Ord, HERREN talede til ham!”
27Derpå sagde han til sine Sønner: “Læg Sadelen på mit Æsel!” Og da de havde gjort det,
28red han hen og fandt hans Lig liggende henslængt på vejen og Æselet og Løven stående ved Siden af, uden at Løven havde ædt Liget eller sønderrevet Æselet.
29Da løftede Profeten den Guds Mands Lig op, lagde ham på Æselet og førte ham tilbage til Byen for at holde Dødeklage og jorde ham;
30og da han havde lagt Liget i sin egen Grav, holdt de Dødeklage over ham og sagde: “Ak ve min Broder!”
31Og efter at have jordet ham sagde han til sine Sønner: “Når jeg dør, skal I lægge mig i samme Grav, som den Guds Mand ligger i; ved Siden af hans Ben skal I lægge mig, for at mine Ben kan blive skånet sammen md hans;
32thi det Ord skal gå i Opfyldelse, som han med HERRENS Ord råbte mod Alteret i Betel og alle Offerhusene på Højene i Samarias Byer!”
33Heller ikke efter denne Begivenhed opgav Jeroboam sin onde Færd, men gjorde på ny alle Slags Folk til Præster på Højene, idet han indsatte enhver, der havde Lyst, til Præst på Højene.
34Og det blev Jeroboams Hus til Synd og førte til, at det blev tilintetgjort og udryddet af Jorden.