Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Nahum

Nahum 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Godigo te genuai taun Ninivede po te profet Nahumbolo te nai nade subo tiwai ebo sogo te sęgę yai po mawai. Profet Nahum aga te Elkos bulu bidi dao.
2Genuai Bidi naga te God dao, te agai te gasa god aga tiwai pedalumainu me egobeo. Te agai po sela sąbo bidi dabe agai koneanio. Genuai Bidigo te haliga sębę augwaliba eyu, te dwai dene augwaliba mu mabo dao.
3Genuai Bidigo asesa wado po me wagobeo. Tiali goli, aga te bomo yai elalubao, te sesemane sogo agai te dwai sę ebo bidi dabeba te dene mawaibao. Te Genuai Bidi gasaba me deli pabo sogo da, te genuai wali me tulubage pedelaibao, te pǫ dabe te agai sągą dologode te pobele bage hogomu tiwai pedalubo dao.
4Te agai tamu ąįba wado ilibaso da, teda te tamu ąį sula saibao. Tama agai te wę dabe me sula somainu ilaibao. Te agai tama po obaso, te wiegi yai nosai me gi me te nai yabe dabe sasia paibao. Te Basan badu gi dabe me, te Karmel bulu dude te nedu du walobo ni dabe me, te Lebanon bulu du dabede elalubo plauwa dabe me, te tagalao, tigidali te sasia pabo dao.
5Tigidali bulu du te Genuai Bidigo gesabidide mumunu elama, te olo wę tiwai me pedelali. Te Genuai Bidi sabalubo sogo tǫ te mumunu yai, te tigidali we bidi me mumunu elama gęo page ebo dao, wali.
6Te aga haliga sębę ebo sogo da, de mu te bugagia bidaibawe? Te de aga me dologobe dawe? Mu menio. Agai te we bidi dabeba wado eyu, te agai gedu te sia bogoli tiwai penelą pelama, te masigi dabe pepeda pelama, te hogomu pobele bage pedalubo dao.
7Genuai Bidi agai wiegi yai kolesaga da dali ebao. Aga te aga we bidi dabe te sęgę sabo sogo geme duala sabo tiwąį madi tiwai elalu, tama te agaba pabo we bidi dabe tau sabo dao.
8Te genuai ąį asobo tiwai elama, tama aga boi bidi dabe te Ninive bage te aiyaba mu elaluama, tama te agai po sela sąbo bidi dabe te ela muyu yaibao.
9Dage boi bidi dabe, dagego te Genuai Bidiba magi dwai sę yabo po mianiwe? Dua dao, agai te dage tigidali silimainu yaibao. Te bidi me deligo si sogo hagoma ebaso usu egobeo. Mu menio.
10Dage te bomai wę tuyu gęo page mu yali bage tiwai dao, dage dwai madi bidibao. Agai dage tigidali silaibao wali, te siago te sesani yai nosai me kala wa pai te isi tula palobo tiwai yaibao.
11Dage Ninive bidi dabe me deligo te dwai homu kolesaga elalu, tama agai te Genuai Bidiba dwai sę yabo po mianio.
12Tialima Genuai Bidigo aga we bidi dabe, te Juda dabeba, te tama po wai, “Te Asiria dabe te bomai bidi dabe te genuai abagi hani elalubao, tiali goli te augwali eno dolama te augwali mu silaibao. Eno we bidi Juda dabe, eno dageba genuai sęgę muani, tialima eno te munu me ma tegobeo. Mu menio.
13Te Asiria dabego dage tonaluali, tiali goli megi da, te eno augwaligo bomo aiyaba elaluama, tama te augwaligo dage kalabus ma egobeo,” wali.
14Tialima Genuai Bidigo te tiwai bomai po te Asiria dabeba wali, “Te dage hanigo wąį nǫų me pedalugobeo,” wali. “Te eno dagego lotu bede elalubo tibo god dabe, te nigo me kapago nigali noma piksa te tigidali dolaibao,” wali. “Te eno dagego gų page sisilaibao. Tama dage munu ma me bidigobeo. Magi baso meni, dage te dwai bidi mu dao,” wai.
15Suao. Bidi me deli te bulu du sunumi dabedu asiyu, te wiegi yai po selasa asobao. Aga asobo te hwįani silali po pusagasu asobao. Tialima te Juda we bidi dabe, dage te genuai side sisinama, te Godiba lotu weyu, tama agabolo dagego te mawaiba po dąų wali nai maiąo. Tama te bidi dwai dabego te dagego tǫ somainu ma egobeo. Godigo augwali dolai dao.