Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Nahum

Nahum 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te boi bidi dabego te Israel dabe dolama, tama augwaligo te wiegi yai nai doado bage tigidali sela palio, tiali goli megi Genuai Bidigo homugo te Israelgo genuai nogi ma ilaibao, te polobadu tiwai yaibao. Te Ninive dabe, te boi bidi dabego dageba boi hwįagasai dao. Te dage dolabo bidi dabe asalio. Te duga ami bidi dabe te taungo genuai obode tonalumainu muao! Te sunumi dabede tonaluao! Dage te bomo elama dolalu, te hwįabo sisi elaluao!
3Te boi bidi dabego sabele te mama yai tolalu, te au yali au te mama yai ugwa dabe munama, te augwaligo dage dali boi hwįagasobao. Augwali te hwįainu udayu, te augwa karis dabe te sia ula tiwai elasa asali, te sesemone ene dabe augwa te ni wiligo nigali, augwa te wele siyu tęąbi ebao.
4Te karis dabe te sunumi dabedu te taunba asiyu, te udabo diluagi mu elama, tama te sisinibo pesageba ugwaba udayu, edaba udayu ebao. Augwaligo ula te sole udalobo tiwai eyu, tama te be sele ebo tiwai polo polo ebao.
5Te ofisa dabego te po olama, te ami bage augwali asesa polo mu pali madi te masigigo augwali sągąde dolobao. Te boi bidi dabe te masigigo nigai genuai obo elaluboba udulama, te obo aluabo masin dualigi pobao.
6Te masingo te wę pąde elaluali sunumi aluama te sunumi dala palio. Tialima te kingo bede bidali we bidi tigidali augwali wi mu dwai ebao.
7Te boi bidi dabego te Asiria king bidi dolalumainu ilali. Tama augwaligo kwingo gudubo ugwa peda sąnama, tama kalabusiba odasa pali. Tama te kwingo sę ebo we dabe te dwai haliga eyu gela obao. Augwa te homu dene mu ebaso, te augwa hagawiaba nogo elebao.
8Te we bidi dabe te Ninive taun buluba wi tedela sąwani, te wę palialuali dalubaso te wę pabo tiwai ebao. Te ofisa dabe augwaligo i bomonama weyu, te tiwai obao, “Dolaluiąo! Dolaluiąo! Wi pigimio!” wabo. Tiali goli te me deli doligi pelama, te ma geasa me pabeo. Menio. Tigidali wi naga pela silibao.
9Te boi bidi dabe augwa hasiba digi te po obao, “Ae, tegobao, te tigidali silva me gol tigidali sao,” po obao. “Magi baso meni, te augwaligo taunde te wiegi wiegi yai sawi yai nai pągąnaluai dao,” wabo.
10Te taun Ninive mu dolalio, te bidi dabego tagalama wi tedela pali. Tama taun te pobele bage yai olo tǫ mu elaluai. Te we bidi dabe wi dwai mu elama, te augwali nogo sągą didibili ebao. Augwa bomo kimi te isalio, tama augwa gedu te tedela dwai mu yai dao.
11Hasia te genuai taun bomo mu elalu, te laion dabego be dabe tiwai elaluali, tiali goli megi da, menio. Polobadu Ninive te bomai ogwa bidi laion bugagia bidiyu, aga nai tuabo madi tiwai elaluali, te laion so me wai puluba te geme dualalu, te boi bidi dabego augwali dolomainu me ebeo. Te hasa elibo laiongo te hasa dabe te dwasianu aga kakali minama, aga so me wai dabe augwaliba mani. Aga beba te hasa pągąna palali. Tiali goli megi da, aga be mena elalubawe? Te be dolai dao.
13Tigidali Bomo Elalubo Genuai Bidigo te Ninive dabeba te tiwai po wali, “Ena digi ena dagego boi bidi dao,” wali. “Te eno dagego karis dabe tigidali siago ulaibao,” wali. “Te dagego ami bidi dabe te hwįbaso isaibao. Te dagego gasa bagego nai sali tigidali te ena ma saibao,” wai. “Te gasa bulu tǫ kantri we bidi dabego te dagego po sela pelama, augwaliba wagi pomainu tagala palali bidi dabego pedauwalidu wabo po te augwaligo me odogobeo,” te po wai.