Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - NAHUMU

NAHUMU 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maduna metauna Nineve latanai; Nahumu, tau Elkoso, ena mata-hanai bukana.
2Iehova na vaḡeḡe bona hadava Diravana, Iehova na dava e hadavamu mai baduna ida. Iehova ese ana inai taudia e hadava henidiamu; ia inaina e badu henidiamu.
3Iehova ena badu na se vara haraḡamu, ena goada na herea; Iehova ese kerere taudia maorodia basine gwaurai, lasi ona lasi vaitani. lena dala na koe-hirihiri ai bona lai gubana ai, ori na ia aena ḡahuna.
4Ia ese davara e gwau heniamu, e hakororoamu, sinavai iboudiai e hakororodiamu; Basan bona Karamele e geaka-geakamu, Lebanon burena e maraimu.
5Ia vairanai ororo e heude-heudemu, bona ororo komutadia e vevemu; ia vairanai tano na e vahumu, tanobada mai inoholaina taudia iboudiai ida danu.
6lena badu vairanai daika baine gini? Ena badu garaḡarana ai daika baine haheauka? Ena badu na e seia dobimu lahi na heto; haga nadidia ia ese e hapararadiamu.
7Iehova na namo, ia na gabu aukana hekwakwanai dinana ai; enai e roho maurimu taudia na e dibadiamu.
8A utu-utu badana amo ia ese ana inai taudia bame ha-uredia vaitani, bona inaina na baine hahavadia ela bona dibura lalonai.
9Dahaka o lalo hatalaiamu, Iehova ihadikana? Ia ese inaina baine habuadia tari vaitani. Ia ese ia inaina basine hadava henidia nega harua.
10Au giniginidia heromedia na heheto e aradia oremu, eiava rei kakoro na heto.
11Iehova ihadikana dalana e lalo hatalaia bona kara dika e hahealolaia tauna ta oiemu amo se lasi a?
12Iehova ini e gwau tomamu: Ena be idia na gogoada bona huhutuma, to bae henege daure bona bae puki oho. Ena be vada na hahisihisimu, to basina hahisihisimu lou.
13Harihari iena madluna oi paḡamu ai na baina hakwaidua, bona iḡuimu varodia baina hamotudia.
14Iehova ese oi vada e haḡanilaimu, e tomu: Ini amo oi ladamu basine hesiriu; emu dirava edia dubu lalona amo e koroa bona e hahelaria kaivakukudia baina negedia daure; oiemu guri baina ḡeia, badina be oi na dika rohoroho.
15A itaia, hari namodia e mailaidiamu tauna, maino e harorolaiamu tauna, aena na ororo ai. Iuda e, emu aria ba kara, emu gwauhamata anidia ba kara, badina be kara dika tauna ese nega ta ai basine tuari henimu lou, ia na vada e henege daure vaitani.