Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 89

Melkahka Kan 89:25-29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
25I pahn kalaudehla sapwellime wehi sang Mediderenien lel ni Pillap Iupreitis.
26E pahn kin mahsanihong ie, ‘Komwi me semei oh ei Koht; komwi me silepei oh sounkomourpei.’
27I pahn wiahkihla ih nei mesenih, me pahn lapalap sang nanmwarki kan.
28I pahn kin dadaur ei inou ong ih ahnsou koaros, oh inou wet pahn kin poatopoat kohkohlahte.
29Kadaudoke men pahn kin nanmwarki ahnsou koaros; sapwellime wehi pahn poatopoat duwehte pahnlahng.

Read Melkahka Kan 89Melkahka Kan 89
Compare Melkahka Kan 89:25-29Melkahka Kan 89:25-29