Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 80

Melkahka Kan 80:5-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
5Komw ketikihong kiht pahtou pwe se en kin tungoale, oh ketin kanampilehkin kiht pilen masat akan.
6Komw ketin mweidohngehr wehi teikan re en mahmahwenkipene sahpwet, oh pil mweidohng at imwintihti kan re en kepweikengih kiht.
7Maing Koht Wasa Lapalap, komw ketin kasapahlkitodohng rehmwi! Komw ketin kasaledohng kiht sapwellimomwi kalahngan, se ahpw pahn mourkihla!
8Komw ketikidohsangehr Isip tuhkehn wain pwoat; komw ketin koakoahsang tohn wehi teikan oh ketin padokedi tuhkeo nan sapwarail.
9Komwi ketin kamwakelehda wasa kis pwe en kak keirda ie; e ahpw kalohdi oh parpeseng wasa koaros nan sahpwo.
10Nahna kan mihla pahn mweteh, oh rah kan koaduhpwaldi sidar ile kan.
11Re keirda lellahng nan Sehd Mediderenien, oh pil lel ni Pillap Iupreitis.
12Dahme komw ketin kauwekilahr kehl me kapilpeneo? Met aramas koaros me kin keid limwah kak pirapahsang wah kan;

Read Melkahka Kan 80Melkahka Kan 80
Compare Melkahka Kan 80:5-12Melkahka Kan 80:5-12