Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 79

Melkahka Kan 79:3-7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Re kakeredier ntahn sapwellimomwi aramas akan duwehte pihl me pwilipwiliwei duwehte pihl wasa koaros nan Serusalem; eri sohte emen luhwehdi pwehn sarepedi me melahr akan.
4Wehi kan me kapilkitpene kin kepweikengih kiht; re kin kouruhrkin kiht oh kapailokei kiht.
5Maing KAUN, komw pahn ketin engieng paht kohkohlahte? Omwi engieng pahn lullulte rasehng kisiniei?
6Komw ketin kauwohng sapwellimomwi engieng wehi kan me sohte kin kaudokiong komwi, ong irail me sohte kin kapakap ong komwi.
7Pwehki ar kemelahr sapwellimomwi aramas akan oh kauwelahr sapwellimomwi wehi.

Read Melkahka Kan 79Melkahka Kan 79
Compare Melkahka Kan 79:3-7Melkahka Kan 79:3-7