Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 77

Melkahka Kan 77:7-10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7“Kakete Kaun-o en ketin soingkitailla kohkohlahte? Kakete en solahr pwurehng kupwurperenkin kitail?
8E ketin katokehdihsangkitailehr sapwellime limpoak? Sapwellime inowo solahr kehlail?
9Dah? Koht ketin melielahr sapwellime kalahngan? Engieng wilianlahr kalahngan en kupwure?”
10Eri, I ahpw patohwan, “Iet dahme kauweielahr— solahr sapwellimen Koht manaman.”

Read Melkahka Kan 77Melkahka Kan 77
Compare Melkahka Kan 77:7-10Melkahka Kan 77:7-10