Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 71

Melkahka Kan 71:19-21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
19Maing Koht, sapwellimomwi pwung me ileilehie. Komw ketin wiahda doadoahk kesempwahlie; sohte emen me rasehng komwi.
20Komw ketikihongieier apwal oh lokolok, ahpw komwi pahn pwurehng ketin kakehlaiehda; komw pahn ketin nekidiehla sang mehla.
21Komw pahn ketin kaileiehda kohkohlahte; komw pahn ketin pwurehng kansenamwahwihiehla.

Read Melkahka Kan 71Melkahka Kan 71
Compare Melkahka Kan 71:19-21Melkahka Kan 71:19-21