Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 69

Melkahka Kan 69:19-21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
19Komw ketin mwahngih duwen koasoi kepweikeng kan me I kin ale, duwen ei paisuwedlahr oh solahr wahupei; komw ketin mahsanih ei imwintihti kan koaros.
20Lokaia kepweikeng kan kauwelahr mohngiongi, oh sohte mehkot kak sewese ie. I men emen en sewese ei nsensuwed, I ahpw sohte diar; I rapahki emen me pahn kansenamwahwihiehla, I ahpw sohte diar.
21Ni ei duhpeklahr, re kihong ie pwoisin; ni ei men nimpildahr, re kihong ie pinike.

Read Melkahka Kan 69Melkahka Kan 69
Compare Melkahka Kan 69:19-21Melkahka Kan 69:19-21