Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 66

Melkahka Kan 66:1-9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aramas koaros en ngisingiski ar peren oh kapikapinga Koht!
2Kumwail koulki lingan en mware; kumwail kapingahki ih koulen kaping!
3Kumwail patohwanohng Koht, “Maing, ia uwen kapwuriamwei en wiepen nin limomwi kan! Sapwellimomwi manaman me lapalap mehlel kahrehda imwintihti kan kin poaridi mwohmwi ni lemmwin.
4Aramas koaros nin sampah kin kaudokiong komwi; re kin koulkihong komwi koulen kaping, re kin koul kapikapinga mwaromwi.
5Kumwail patohdo oh kadehde dahme Koht ketin wiadahr, wiepen nin lime kapwuriamwei kan nanpwungen aramas akan.
6E ketin wekidehngehr sehdo ni sahpw madekeng; atail pahpa kahlap ako kotehla pihlo sapasapal pohn pwehl. Se inenen perenkihda wiepen nin lime wasao.
7E kin ketin kaunkihda wasa sapwellime manaman kohkohlahte, oh e kin ketin mwasamwasahn wehi kan. Eri me kahngohdi kan re en dehr pelianda.
8Kumwail wehi kan koaros, kumwail kapinga atail Koht; ngilen amwail kaping en lelpeseng wasa koaros.
9Ih me ketin komokomour kitail oh sohte ketin mweidohng kitail en pwupwudi.

Read Melkahka Kan 66Melkahka Kan 66
Compare Melkahka Kan 66:1-9Melkahka Kan 66:1-9