Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 62

Melkahka Kan 62:5-9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
5Koht ohte me I kin likih; ihete me I kin koapworopworki.
6Ihete me silepei oh sounkomourpei; ih me soundoarepei; eri I sohte pahn lohdi.
7Komourpei oh pil wauwi kin kohsang rehn Koht ohte; ih me silepei kehlail; ih me perehpei.
8Kumwail nei aramams akan, kumwmail likih Koht ahnsou koaros. Kumwail kasalehiong amwail apwal kan koaros, pwe ih me atail wasahn ruk.
9Aramas akan kin rasehng kisin mwahi kis; sohte wadepen irail koaros, me laud akan oh me tikitik kan. Ma re pahn tenekda, sohte pahn toutouwihr; re marahrahsang angin esingek en aramas.

Read Melkahka Kan 62Melkahka Kan 62
Compare Melkahka Kan 62:5-9Melkahka Kan 62:5-9