Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 5

Melkahka Kan 5:1-6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maing KAUN, komw ketin karonge ei pato kat oh pil ei tungoal sengloal.
2Maing ei Koht oh ei nanmwarki, komw ketin karonge ngilen ei pek sawas! Maing KAUN, I kin patohwan kapakapohng komwi;
3komwi kin ketin karonge ngileiet nimenseng. Ni dakadahn ketipin, I kin patohwan kapakap oh kin kasikasik pasapengpe sang rehmwi.
4Komwi Koht emen me sohte kin ketin kupwurperenki wiewia sapwung kan; komw sohte kin ketin mweidohng me suwed kan en mihmi mwohn silangmwi.
5Komw sohte kin ketin kupwurki aramas me aklapalap akan; komw kin ketin kalahdeki aramas suwed koaros.
6Komw kin ketin kamwomwala aramas likamw akan oh sohte ketin kupwurki me widingan oh sounkam aramas akan.

Read Melkahka Kan 5Melkahka Kan 5
Compare Melkahka Kan 5:1-6Melkahka Kan 5:1-6