Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 33

Melkahka Kan 33:2-8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Kumwail kapingahki KAUN-O noumwail keseng kan, kumwail kouliong sang ni selen noumwail arp kan.
3Kumwail tiakada apwoat koul kapwen. koulki ni ngihl kaselel sang ni noumwail keseng kan oh ngisingiski amwail peren!
4Mahsen en KAUN-O me mehlel, oh sapwellime pwuhng kin dehde ni wiepen nin lime kan koaros.
5KAUN-O kin ketin poakohng me pwung oh me mehlel, oh sampah direkilahr sapwellime limpoak poatopoat.
6Nanleng wiawihkihda mahsen en KAUN-O, eh mahsen me pil wiahda ketipin, maram oh usu kan.
7Eh ketikipene pilen madau koaros wasahtehkis; e ketin kelepene kepin madau kan nan imwen nahk kan.
8Kumwail tohn sampah koaros, kumwail kaudokiong KAUN-O! Kumwail aramas en sampah pwon, kumwail wauneki KAUN-O!

Read Melkahka Kan 33Melkahka Kan 33
Compare Melkahka Kan 33:2-8Melkahka Kan 33:2-8