Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 31

Melkahka Kan 31:9-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Maing KAUN, komw ketin kupwure ie, pwe I milahr nan apwal; nan poaren mesei kat tihwokilahr ei kin sengiseng; I weikeklahr mehlel.
10Solahr angi pwehki ei nsensuwed, oh sengiseng kamwotelahr mouri. I luwetkilahr ei apwal akan koaros, pil tih kat wie luhluwetala.
11Ei imwintihti kan koaros, ahpw mehlel mehn mpei kan, kin mwamwahlikin ie. Irail kan me kin ese ie re masakielahr; ni ar kin kilang ie nanial, re kin tangdoaui.
12Aramas koaros manokeielahr, duwehte ngehi aramas mehla men, I rasehng mehkot mwahl me aramas keselahr.
13I kin rong mwenginingin en ei imwintihti tohto; kamasepwehk kin kapikapil ie! Re wie lamalamki ar pahn uhwong ie, re koasoakoasone duwen ar pahn kemeiehla.
14Ahpw Maing KAUN, I kin likih komwi; komwi me ei Koht!

Read Melkahka Kan 31Melkahka Kan 31
Compare Melkahka Kan 31:9-14Melkahka Kan 31:9-14