Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 30

Melkahka Kan 30:9-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9“Dahme komw pahn paieki sang ei pahn mehla? Kamwahu da me komw pahn ketikihsang ei pahn mwerpeseng nan sousou? Ia duwe, me melahr akan kak kapinga komwi? Re kak lohkiseli sapwellimomwi kalahngan poatopoat?
10Maing KAUN, komw ketin karonge ie oh kupwurkalahngan ong ie! Maing KAUN, komw ketin sewese ie!”
11Komw ketin wekidalahr ei nsensuwed ong ni kahlek en peren; komw ketikihsangehr ei nsensuwed oh kapilkiniepenehr peren.
12Eri, I sohte pahn nennenla; I pahn koulkihong komwi koulen kaping. Maing KAUN, komwi me ei Koht; I pahn patohwan kapingkalahngan ong komwi kohkohlahte.

Read Melkahka Kan 30Melkahka Kan 30
Compare Melkahka Kan 30:9-12Melkahka Kan 30:9-12