Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 148

Melkahka Kan 148:5-13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
5Mepwukat koaruhsie en kapinga mwaren KAUN-O! E ketin mahsente, a re wiawihda;
6pwehki sapwellime mahsenohte, re ahpw soandier nan dewerail kohkohlahte, oh re sohte kak sapeik.
7Kumwail kapinga KAUN-O sang sampah, kumwail mahn kamasepwehk kan en nan madau, oh kapin madau kan koaros,
8lioal oh keteu, sinoh oh depwek kan, oh pil melimel kan me kin peikiong sapwellime mahsen kan.
9Kumwail dohl oh nahna kan, kumwail kapinga; tuhke me kin wah kan, oh tuhkehn nanwel kan;
10oh pil mahn akan koaros, me mand oh me lawalo kan, mahn kerep oh menpihr kan.
11Kumwail kapinga, kumwail nanmwarki kan oh aramas akan koaros, soupeidi kan oh soangen soumas teikan koaros;
12mwahnakapw oh peinakapw akan, me mah oh pil seri kan.
13Irail koaruhsie en kapinga mwaren KAUN-O! Mware me lapalap sang mwar teikan koaros; sapwellime lingan kin ketiket pohnangin lahng oh sampah.

Read Melkahka Kan 148Melkahka Kan 148
Compare Melkahka Kan 148:5-13Melkahka Kan 148:5-13