Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 12

Melkahka Kan 12:1-4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maing KAUN, komw ketin sewesei kiht! Sohte aramas mwahu men me luhwehdi; solahr me kak diar aramas mehlel kan.
2Irail koaros kin wiewie likamwpene nanpwungarail; re kin widiwidingpene nanpwungarail ni liksansalamwahu.
3Maing KAUN, komw ketin katokehdi loh widingan pwuko! Komw ketin perehla au lemei pwuko me kin kakahski,
4“Se kin alehki mehkoaros me se anahne at koasoi kan. Se pahn kin koasoia dahme se kin inengieng, oh sohte me kak katokeikitedi.”

Read Melkahka Kan 12Melkahka Kan 12
Compare Melkahka Kan 12:1-4Melkahka Kan 12:1-4