Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 119

Melkahka Kan 119:164-169

Help us?
Click on verse(s) to share them!
164I kin kapingkalahngan ong komwi pak isuh nan rahn ehu pwehki pwung en sapwellimomwi kopwung kan.
165Irail kan me kin kesempwalki sapwellimomwi kosonned kin ahneki saledek sang apwal, oh sohte mehkot me kak kahrehiong arail pahn pwupwudi.
166Maing KAUN, I kasikasik sapwellimomwi komour, oh I kin kapwaiada dahme komwi kin ketin mahsanih.
167I kin kapwaiada sapwellimomwi padahk kan; I kin poakohng ni mohngiong unsek.
168I kin peikiong sapwellimomwi kosonned kan oh sapwellimomwi kaweid kan; komwi kin ketin mahsanih mehkoaros me I kin patohwan wia.
169Maing KAUN, ei likwer en pek sawas en leldawohng rehmwi! Komwi ketikidohng ie dehdehki, nin duwen me komwi ketin inoukidahr.

Read Melkahka Kan 119Melkahka Kan 119
Compare Melkahka Kan 119:164-169Melkahka Kan 119:164-169