Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Melkahka Kan - Melkahka Kan 119

Melkahka Kan 119:150-153

Help us?
Click on verse(s) to share them!
150Aramas lemei kan me kin pwakipwakih ie kerendohr, irail kan me sohte mwahn kin kapwaiada sapwellimomwi kosonned.
151Ahpw maing KAUN, komwi ketiket limwahi, oh sapwellimomwi mahsen koaros me poatopoat.
152Sangete mahs I dehdehki duwen sapwellimomwi kaweid kan; komwi ketin kupwuredahr en kin poatopoat kohkohlahte.
153Komwi ketin mahsanih ei lokolok, oh ketin doareiehla, pwehki ei sohte mwahn kin sohpeisang sapwellimomwi kosonnedo.

Read Melkahka Kan 119Melkahka Kan 119
Compare Melkahka Kan 119:150-153Melkahka Kan 119:150-153