Duku - Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

Illustration of Duku in Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri

About Duku wɑ̃̀rimɛ̀ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì

There is no description for Duku wɑ̃̀rimɛ̀ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Duku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24