Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - DOMMER

DOMMER 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Men da Ehud var død, blev Israelitterne ved at gøre, hvad der var ondt i HERRENS Øjne.
2Derfor gav han dem til Pris, for Kana'anæerkongen Jabin, som herskede i Hazor; hans Hærfører var Sisera, som boede i Harosjet-Haggojim.
3Da råbte Israelitterne til HERREN. Thi Jabin havde 900 Jernvogne, og han trængte Israelitterne hårdt i tyve År.
4Profetinden Debora, Lappidots Hustru, var på den Tid Dommer i Israel;
5hun sad under Deborapalmen imellem Rama og Betel i Efraims Bjerge, og Israelitterne drog op til hende med deres Retstrætter.
6Hun sendte nu Bud efter Barak, Abinoams Søn fra Kedesj i Naftali, og sagde til ham: “Har ikke HERREN, Israels Gud, budt: Bryd op, drag hen på Tabors Bjerg og tag 10.000 Mand af Naftali og Zebulon med dig;
7så skal jeg drage Jabins Hærfører Sisera med hans Vogne og Hærstyrke hen til dig ved Kisjonbækken og give ham i din Hånd!”
8Barak svarede hende: “Hvis du vil gå med, vil jeg gå; men hvis du ikke går med, går jeg ikke!”
9Da sagde hun: “Vel, jeg går med, men så får du ikke Æren af den Færd, du begiver dig ud på, thi HERREN vil overgive Sisera i en Kvindes Hånd!” Så brød Debora op og drog af Sted til Kedesj med Barak.
10Barak stævnede nu Zebulon og Naftali sammen i Kedesj, og 10.000 Mand fulgte med ham derop; også Debora gik med. -
11Men Kenitten Heber havde skilt sig fra Kenitterne, Moses' Svigerfader Hobabs Sønner, og slået Telt i Egnen hen imod Elon-Beza'anannim ved Kedesj.
12Da Sisera fik Melding om, at Barak, Abinoams Søn, var draget op på Tabors Bjerg,
13stævnede han alle sine Stridsvogne, 900 jernbeslagne Vogne, og hele sin Krigsstyrke fra Harosjet Haggojim til Kisjonbækken.
14Da sagde Debora til Barak: “Bryd nu op! Thi det er i Dag. HERREN vil give Sisera i din Hånd. Er HERREN ikke draget foran dig?” Barak steg da ned fra Tabors Bjerg, fulgt af de 10.000 Mand.
15Og foran Barak bragte HERREN Uorden iblandt alle Siseras Stridsvogne og i hele hans Hær. Sisera sprang af sin Vogn og flygtede til Fods;
16men Barak satte efter Vognene og Hæren lige til Harosjet Haggojim, og hele Siseras Hær faldt for Sværdet, ikke én blev tilbage.
17Sisera var imidlertid flygtet til Fods til Kenitten Hebers Hustru Jaels Telt, thi der var Fred imellem Kong Jabin af Hazor og Kenitten Hebers Slægt.
18Da gik Jael Sisera i Møde og sagde til ham: “Tag dog ind hos mig, Herre, du bar intet at frygte!” Han tog da ind i Teltet hos hende, og hun dækkede ham til med et Tæppe.

19Og han sagde til hende: “Giv mig lidt Vand at drikke, thi jeg er tørstig!” Da åbnede hun Mælkesækken og gav ham at drikke og dækkede ham atter til.
20Så sagde han til hende: “Stil dig hen i Teltdøren, og hvis der kommer en og spørger, om der er nogen herinde, så sig nej!”
21Men Jael, Hebers Hustru, greb en Teltpæl og tog en Hammer i Hånden, listede sig ind til ham og slog Pælen igennem hans Tinding, så den trængte ned i Jorden; thi han var faldet i dyb Søvn, træt som han var; således døde han.
22Og se, Barak, søm forfulgte Sisera, kom forbi. Da gik Jael ham i Møde og sagde til ham: “Kom, jeg skal vise dig den Mand, du søger efter!” Så kom han ind til hende. Og se, der lå Sisera død med Teltpælen gennem Tindingen.
23Således lod Gud på den Dag Kana'anæerkongen Jabin bukke under for Israelitterne;
24og Israelitternes Hånd faldt hårdere og hårdere på Kana'anæerkongen Jabin, til de fik ham tilintetgjort.