Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - DOMMER

DOMMER 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I de Dage var der ingen Konge i Israel, og i de Dage var Danitternes Stamme i Færd med at søge sig en Arvelod, hvor de kunde bo, thi hidindtil var der ikke tilfaldet dem nogen Arvelod blandt Israels Stammer.
2Danitterne udtog da af deres Slægt fem stærke Mænd fra Zor'a og Esjtaol og udsendte dem for at udspejde og undersøge Landet, og de sagde til dem: “Drag hen og undersøg Landet!” De kom da til Mikas Hus i Efraims Bjerge og overnattede der.
3Da de kom i Nærheden af Mikas Hus og kendte den unge Levits Stemme, tog de derind og spurgte ham: “Hvem har ført dig herhen, hvad tager du dig for på dette Sted, og hvorfor er du her?”
4Han svarede dem: “Det og det har Mika gjort for mig; han har lejet mig til Præst.”
5Da sagde de til ham: “Adspørg da Gud, at vi kan få at vide, om vor Færd skal lykkes!”
6Præsten sagde da til dem: “Far med Fred, HERREN våger over eders Færd!”
7Så drog de fem Mænd videre og kom til Lajisj; og de så, at Byen levede trygt på Zidoniernes Vis, at Folket der levede sorgløst og trygt og ikke manglede nogen Verdens Ting, men var rigt, og at de boede langt fra Zidonierne og intet havde med Aramæerne at gøre.
8Da de kom tilbage til deres Brødre i Zor'a og Esjtaol, spurgte disse dem: “Hvad har I at melde?”
9De svarede: “Kom, lad os drage op til Lajisj, thi vi har set Landet, og se, det er såre godt! Hvorfor holder I eder uvirksomme? Nøl ikke med at drage hen og underlægge eder Landet!
10Thi Gud bar givet det i eders Hånd - et Sted, hvor der ikke er Mangel på nogen Verdens Ting! Når l kommer derhen, kommer I til et Folk, der lever i Tryghed, og det er et vidtstrakt Land!”
11Så brød 600 væbnede Mænd af Danitternes Slægt op fra Zor'a og Esjtaol,
12og de drog op og slog Lejr i Kirjat Jearim i Juda; derfor kalder man endnu den Dag i Dag dette Sted hans Lejr; det ligger vesten for Kirjat Jearim.
13Derfra drog de over til Efraims Bjerge; og da de kom til Mikas Hus,
14tog de fem Mænd, der havde været henne at udspejde Landet, til Orde og sagde til deres Brødre: “Ved I, at der i Husene her findes en Efod, en Husgud og et udskåret og støbt Billede? Så indser I vel, hvad I har at gøre!”
15De begav sig derhen og kom til den unge Levits Hus, Mikas Hus, og hilste på ham,
16medens de 600 væbnede danitiske Mænd stod ved Porten.
17Og de fem Mænd, der havde været henne at udspejde Landet, gik op og tog det udskårne og støbte Billede, Efoden og Husguden, medens Præsten og de 600 væbnede Mænd stod ved Porten.
18Hine gik ind i Mikas Hus og tog det udskårne og støbte Billede, Efoden og Husguden. Præsten sagde til dem: “Hvad er det, I gør?”

19Og de svarede ham: “Stille, læg Fingeren på Munden og følg med os og bliv vor Fader og Præst! Hvad båder dig vel bedst, at være Præst for én Mands Hus eller for en Stamme og Slægt i Israel?”
20Da blev Præsten glad, tog Efoden, Husguden og Gudebilledet og sluttede sig til Krigsfolkene.
21Derpå vendte de om og drog bort, idet de stillede Kvinderne og Børnene, Kvæget og Trosset forrest i Toget.
22Da de var kommet et Stykke fra Mikas Hus, stævnedes Mændene i de Huse, der lå ved Mikas Hus, sammen, og de indhentede Danitterne.
23Da de råbte efter Danitterne, vendte disse sig om og sagde til Mika: “Hvad er der i Vejen, siden du har kaldt Folk til Hjælp?”
24Han svarede: “I har taget min Gud, som jeg havde lavet mig, tillige med Præsten og er rejst eders Vej! Hvad har jeg nu tilbage? Hvor kan I spørge mig, hvad der er i Vejen?”
25Men Danitterne svarede ham: “Lad os ikke høre et Ord mere fra dig, ellers kunde det hænde, at nogle Mænd, som er bitre i Hu, faldt over eder, og at du satte både dit eget og dine Husfolks Liv på Spil!”
26Dermed drog Danitterne deres Vej, og da Mika så, at de var ham for stærke, vendte han om og begav sig tilbage til sit Hus.
27De tog så Guden, som Mika havde lavet, tillige med hans Præst og drog mod Lajisj, mod et Folk, der levede sorgløst og trygt, huggede dem ned med Sværdet og stak Ild på Byen,
28uden at nogen kunde komme den til Hjælp, thi den lå langt fra Zidon, og de havde intet med Aramæerne at gøre. Den ligger i Bet-Rehobs Dal. Så byggede de Byen op igen og bosatte sig der;
29og de gav den Navnet Dan efter deres Stamfader Dan, Israels Søn; men før var Byens Navn Lajisj.
30Derpå stillede Danitterne Gudebilledet op hos sig; og Jonatan, en Søn af Moses' Søn Gersom, og hans Efterkommere var Præster for Danitternes Stamme, indtil Landets Indbyggere førtes i Landflygtighed.
31Og det Gudebillede, Mika havde lavet sig, stillede de op hos sig, og det stod der, al den Tid Guds Hus var i Silo.