Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - Totagil

Totagil 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mosese yawana Yetilo, Midiyani wali tapwalolo ana tohouwa etega, wana sipi ge goti i matahikagil, yaka lan etega i nulil hi noek ula kekevana gamwanaa hi na hi vin Sainai oya bwabwalena.
2Yaka Yehoba wana anelose i masal elana ana awa i ola ginaha memena i tautau ebwakil lamwanaa. Mosese i kite ginaha i tautau, yaa ebwakil nige i kakalas.
3Inoke i ba, “Abanuwa ahi hot! Hauna kaiwena ebwakil nige i kakalas? Na na ga na kenani.”
4Yehoba i kite Mosese i na i kenakenan, inoke i yogem ebwakil elana i ba, “Mosese! Mosese!” Yaka Mosese i talam i ola, “Oo, nau iyahe.”
5Yabowaine i ba, “Bahi nu nenem ebwakil labenaa. Aem ana os u leke kaiwena bilibili toto u talmilila i bwabwalena.
6Nau tubumwau Abalahama, Aisake ge Yakobo wali Yabowaine.” Inoke Mosese maninina i teli kaus, kaiwena i lovakun bahi Yabowaine ni kikite.
7Yaka Yehoba i ba, “Ya kite Itipita no gamagal hi paloloyowan-agil, ge wali kahin ya hago nuwaliya na pwamwalil ali tomatahikan elal. Ya nuwanuwatu wali lomwan kaiwena,
8inoke ya lau na pwamwalil Itipita nimaliyaa, ge na nulil tagilagil nihi nok panuwa waiwaisana ge bwabwatana elana, panuwa malumalulina. Sauga ya Kenani, Hiti, Amoli, Pelisi, Hivi ge Yebusi hi miminaa to.
9No gamagal wali kahin iyaka ya hago, ge ya kite Itipita hi paloloyowan-agil.
10He nu nok, ya papatunawa nu na Itipita wali kin elana ge no gamagal nu nulil tagilagil wana panuwaa.”
11Yaa Mosese i baek Yabowaine elana i ba, “Nau gamagal bwagabwaga ya! Ga i ola ge na na kin elana ge Isileli na nulil tagilagil Itipita?”
12Anana Yabowaine i lahe i ba, “Nau alom. He sauga gamagalau nu nulil tagilagil Itipita abwe nuku kululuwa elau oya ya elana, inoke nu atena tunahot nau ya patunawa.”
13Yaka Mosese i ba, “Sauga ebo na nok Isileli elal ge na ba, ‘Tubulau wali Yabowaine i patunau eliyamiu’ ge ebo nihi nel elau nihi ba ‘Alanaek?’ he ga na ba ola elal?”
14Anana Yabowaine i lahe i ba, “Nau heiya te nau, nau iyoho ya gangan. Inoke nu ba Isileli elal, ‘Toto alana Nau Heiya te Nau, iya i patunau eliyamiu.’
15Nu ba Isileli elal, ‘Yehoba, tubulau wali Yabowaine, Abalahama, Aisake ge Yakobo wali Yabowaine, i patunau eliyamiu.’ He alau ya ni mihot; heyan ge heyan alau nihi lumelumeni ni ola to.
16Nu na Isileli wali tonowakau nu pamigogoil, inoke nu baek eliyalil nu ba, ‘Yehoba, tubulau wali Yabowaine, Abalahama, Aisake ge Yakobo wali Yabowaine, iyaka i masal elau ge i ba: He iyaka ya nem ge Itipita wali ginol eliyamiu ya kite.
17Ya bateli na nul tagilagimiu Itipita wami abaloloyowana, nuku na nuku tuk panuwa malumalulina toto Kenani, Hiti, Amoli, Pelisi, Hivi ge Yebusi hi miminaa.’
18“Isileli wali tonowakau wam baaba nihi hago. Inoke alomwau nuku nok nuku na Itipita wali kin elana ge nuku ba, ‘Yehoba, ama Hibilu wama Yabowaine, iyaka i masal eliyama. Inoke sauga ya nu talamwagima lan eton naha nawanawa-an ula kekevana elana ge bwasumu naha powonan Yehoba wama Yabowaine elana.’

19He ya atena Itipita wali kin nige ni tatalamwagimiu ge nuku eegon, ebo nige no gasisi bwabwatana na papamasal ni kikite.
20No gasisi na patuwalali ginol lolovakunina na ginolil ge Itipita na apapanak-agil, yaka abwe kin ni talamwagimiu nuku egon.
21“No gasisi kaiwena Itipita nihi awatauwagimiu, inoke sauga nuku egon, nige nimamiu enoenovana i oola.
22Isileli yowauiliyau nihi nok Itipita yowauiliyau elal, bolo hi miminaa labeliyaa ge bolo avaliyau hi mipamaisena, inoke tuwan ana isela gold ge silba ginebi ge kaliko waiwaisana nihi awanuni elal. Yaka bugul ya natumiyau bolau ge yowau nuku pagaloil, inoke Itipita wali wasawasa nuku ahe egonan.”