Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - Totagil

Totagil 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaka Mosese i baek Yehoba elana i ba, “Ga i ola ebo Isileli nige no baaba nihi hahago ge nihi aabulilek-an. Binimala ebo nihi baem elau nihi ba, ‘Yehoba nige i mamasal eliyam,’ ga na ginol na ola?”
2Inoke Yehoba i nel i ba, “Hauna nimwamwa?” Anana Mosese i lahe ba, “Suki te.”
3Yehoba i baek elana i ba, “U alipalo bilibiliya.” Yaka Mosese suki i alipalo inoke i tabwa mwata, yaka Mosese i lou luwai.
4Yaka Yehoba i baek Mosese elana i ba, “U kululu, nimwam u paelu u aheya mwata ulinaa ge u latahin.” Inoke Mosese i kululu ge i pihikan, yaka i tabwa suki al.
5Yaka Yehoba i ba, “Nu ginol ni ola to, inoke Isileli nihi patunahot te nau Yehoba, tubuliyau wali Yabowaine, Abalahama, Aisake ge Yakobo wali Yabowaine, iyaka ya masal eliyam.”
6Inoke Yehoba i baek al Mosese elana i ba, “Nimwam u teliya babagalimwa am kaliko gamwanaa.” Mosese i ginol ola ge sauga nimana i ahe, inoke nimana i lepelo, i yanayana hot i ola apwapwali.
7Yaka Yehoba i ba, “Nimwam u teliya al babagalimwa am kaliko gamwanaa.” Mosese i ginol ola, ge sauga nimana i ahe al, inoke nimana i waisi sikal i ola tuwana gegewena.
8Yaka Yehoba i ba, “Binimala ebo ginol yawiyawi houwan nihi kite ge nige nihi abulilewa elam, inoke ginol yawiyawi eluwana nihi kite yaka abwe nihi abulilek.
9Yaa binimala ebo ginol yawiyawi eluwa o nihi kite, ge nige wam baaba nihi hahago ge nihi abulilewa al elam, inoke Naile wewelina nu wage nu ligin bilibiliya, yaka ni tabwa saliya.”
10Yaa Mosese i ba, “Bahiwa, Yehoba, bahi nu papatunau. Nau nige toawabaaba i oola. Valila ya ola, sauga al ya ya ola, bwagana nu baaba eliyau. Anau i mumulan ge memeu i pulowan.”
11Yaka Yehoba i ba, “Henala gamagal awana i ginol? Henala tanan i pipatui ge anana i pakekepa? Henala matan i pipanana o ebo i pipakai? Heiya te nau, Yehoba.
12U egon! Abwe na labewa baaba na paatenawa ge nu baunan.”
13Yaa Mosese i ba, “Bahiwa Babala, gamagal getoga u patuna.”
14Yaka Yehoba Mosese i hugaan ge i ba, “Ga i ola talim Eloni, ana un Libai? Ya atena iya toawabaaba. He sauga ya am kaiwa i nenem, ge sauga ni kitewa ni yaliyaya.
15Owa nu baek elana hauna ni baunan. Ami toto labui na labemiu nuku baaba ge na baewa eliyamiu hauna nuku ginol.
16Iya ni baaba gamagalau elal kaiwem. Iya ni ola wam tobaaba, ge owa nu ola Yabowaine eliyana, nu baek elana hauna ni baunan.
17Suki ei nu noahe inoke eliyana ginol yawiyawi nu ginolil.”
18Yaka Mosese i sikal i na Midiyani yawana Yetilo elana. Inoke Yehoba i baek elana i ba, “U sikal Itipita, kaiwena bolo nuwaliya nihi loliwa gegewel iyaka hi aliga.” Yaka Mosese i baek yawana elana i ba, “U talamwagau na sikal na na Itipita tutuwau na kitel tab heliya iyoho hi molu.” Inoke Yetilo i talam ge i ba, “Ee, ya yaliyaya nu nok.”

20Inoke Mosese lagona ge natunau bolau i ahel, i telel donki pwatanaa, ge alonau hi egonan nihi na Itipita. Mosese suki toto Yabowaine i baunan i noahe.
21Yaka Yehoba i baek Mosese elana i ba, “Sauga nu vin Itipita, nu nuwahikan ginol yawiyawi gegewel toto ya talamwan elam, nu ginolil kin matanaa ge nu ba no gamagalau ni talamwagil nihi egon nihi na nihi tapwalolo elau. Yaa kin atena na paelolol, inoke nige ni tatalamwagil nihi eegon.
22Inoke nu sikal kin elana nu ba, ‘Yehoba i ba: Isileli hi ola natu tauina gamaun.
23Iyaka ya ba haba eliyam, “Isileli u talamwagil nihi egon nihi na nihi tapwalolo elau.” Yaa ebo nigeya, inoke natum gamaun na lol.’”
24Abaveveyahowa Itipita ana kamwasaa, Yehoba i masal Mosese elana tage i tatagapaaliga.
25Yaa Sipola nibuka i ahe natuna melutauina tuwana buhuna kunisina i gotomwa yoho ge i ahe i patupa Mosese aena elana. Inoke i ba “Tunahot lagou owa u sasaliya.”
26I ba ola o, kaiwena nige nuwana i oola gotomwa yoho paganina. Inoke Yehoba Mosese i eguluwai.
27Yehoba iyaka i baek Eloni elana i ba, “U na ula kekevana elana Mosese u kite.” Yaka Eloni i nok ge sauga Mosese i pwawaa Sainai oya bwabwalena elana, inoke i nalo.
28Yaka baaba gegewena toto Yehoba i ba ni baunan Itipita, Mosese i wasaan Eloni elana. I ola al, ginol yawiyawi toto Yehoba i ba ni ginol i wasaan.
29Inoke Mosese ge Eloni hi nok hi na Itipita, ge Isileli wali tonowakau gegewel hi pamigogoil.
30Inoke Eloni baaba gegewena toto Yehoba i baunan Mosese elana i wasaan elal, yaka Mosese ginol yawiyawi gegewena i ginol gamagal mataliyaa.
31Hi abulilek Yehoba i patunal, ge sauga hi hago age Yehoba wali miloloyowan i kite ge i atilomwan-agil, inoke hi kululu ge hi tapwalolo.