Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - Totagil

Totagil 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yehoba i baek Mosese elana i ba, “Alomwau gamagalau bolo u ahel tagilagil Itipita, panuwa ya nuku tataluwai, nuku nok nuku na labi toto ya bateli Abalahama, Aisake ge Yakobo elal, ya ba, ‘Nau abwe na pek tubutubumiyau elal.’
2Anelose etega na patuna ni houwa awomiwa, yaka Kenani, Amoli, Hiti, Pelisi, Hivi ge Yebusi na takel yohil.
3Nuku na panuwa malumalulina, yaa nau nige na nonowa alowau komiu, eba na apapanak-agimiu kamwasaa, kaiwena atemiu i pat.”
4Sauga gamagalau baaba pupulowanina o hi hago, inoke hi lokahin, yaka nige tuwan ana isela etega hi papahe.
5He Yehoba iyaka i ba haba Mosese elana i ba, “Nu baek Isileli elal nu ba, ‘Atemiu i pat. Bwagana ebo sauga kekeisi ya na nowa alowau komiu, yaa nasi na apapanak-agimiu. Inoke tuwamiu ana isela nuku palo, yaka abwe na nuwatu al hauna na ginol eliyamiu.’”
6Yaka oya Sainai elana Isileli tuwaliya ana isela hi palo, nige al hi papahe.
7Sauga ebo Isileli hi hoholavi panuwa etega elana, yaka Mosese epanapana ni ahe ni pamilil kekeisi ana bwaga ni gan wali abaholavi elana. Inoke epanapana o alana hi tun “Petupatupa Limena.” Henala ebo Yehoba wana nuwatu ni loyaan, ni nok ni na Petupatupa Limena elana abaholavi tolinaa.
8Sauga ebo Mosese ni tagilem abaholaviya ge ni nanawa Petupatupa Limena kaiwena, yaka gamagalau nihi talmilila wali epanapana ana nog elal, ge nihi gagayawa-an, ana siga ni na ni tuk Petupatupa Limena gamwanaa.
9Yaka yaluyalu toto i milil i ola kokola ni lau ni milila Petupatupa Limena ana nog elana, inoke Yehoba alona ge Mosese nihi baaba.
10Sauga yaluyalu i milil i ola kokola gamagalau nihi kite Petupatupa Limena ana nog elana, inoke nihi talmilila wali epanapana ana nog elal ge nihi tapwalolo.
11Yehoba alona ge Mosese hi pepeliwaliwan-agil, i ola gamagal alona ge alona hi liwaliwan. Yaka Mosese ni sikal abaholaviya, yaa ana tolabe heval Yosuwa, Nan natuna, i miminaa Petupatupa Limena elana.
12Mosese i baek Yehoba elana i ba, “Valila u babaem elau u babaa, ‘Gamagalau u nulil,’ yaa nige no wasa u pepem bubun henala alou ge naha nok. I ola al u baem elau u ba, ‘Ya atena bubuniwa ge ya yaliyaya kaiwem.’
13Ebo u yaliyaya kaiweu, he wam pagan u pankiteyau, inoke na atenawa bubun ge na payaliyaya-agiwa. Nu nuwahikan al gamagalau ya heliya wam hilihili gamagaliliyau.”
14Anana Yehoba i lahe i ba, “Nau na nowa alou owa, inoke na paveyaho-agiwa.”
15Yaka Mosese i baek elana i ba, “Ebo nige nu nenem aloma owa, bahi nu babaa panuwa ya naha tataluwai.
16He gamagalau ga nihi atena ola tage u yaliyaya kaiweu ge wam gamagalau kaiweliya, ebo nige aloma owa ta nonok? Owa u minaa eliyama, inoke toto ya i pagetoga-agima gamagalau gegewel al elal panayawiya.”
17Inoke Yehoba i baek Mosese elana i ba, “Na ginol ni ola wam awanun, kaiwena ya atena bubuniwa ge ya yaliyaya kaiwem.”
18Yaka Mosese i ba, “Ebo i ola, he mwananalim namanamalina nu pankiteyau.”

19Yaka Yehoba i ba, “Na ba no waisi gegewena ni nopanet maninimwa, ge alau Yehoba na lumen tanamwa. Henala ebo na atilomwan-an, inoke na atilomwan-an, ge henala ebo na nuwaleyan-an, inoke na nuwaleyan-an.
20Yaa nige bosowaina maniniu nu kite, kaiwena ebo etega maniniu ni kite, nasi ni aliga.
21Abamina iyahe labewa i bosowaina nu talmilila pat etega eliyana.
22Sauga mwananaliu namanamalina ni nopanet maninimwa, yaka na telewa pat malelena golinaa, ge nimwau elana na pahabobowa ana siga na nopalegewa.
23Yaka nimwau na ahe yoho, inoke eputeteu nu kite, yaa maniniu nige nu kikite.”