Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - SOLOMON ENA ANE

SOLOMON ENA ANE 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bema oi na lau taihugu, sinagu ratana e inuava tauna, ariara ai baitama hedavari bena bama harahumu, bona ta ese basinema ihi-ihiraigu.
2Sinagu ena ruma ai, e havaragu hahinena ena daiutu ai, bama hakaumu vareai. Vine ranuna mai muramurana bama henimu, egu rimono ranuna bama ha-inulaimu.
3Imana laurina amo bema hahekwinagu, imana idibana amo bema rosigu.
4Ierusalem kekenimui e, na haḡanimuimu, uraheni na basio haoa, ela bona sibona baine noga. *****
5Una na daika, tano ḡaḡaena amo e maimu, ena lalokau tauna enai e tabe kaumu? ***** Apolo auna henunai na haomu; unuseni ai sinamu e hekamonaiva, unuseni ai e havaramu hahinena na hisi e aniva.
6Toagu avatoa lalomu ai, toagu avatoa imamu ai. Lalokau ena goada na mase ena goada heḡereḡerena, bona mama ena daḡedaḡe na mase gabuna ena daḡedaḡe heḡereḡerena; ena ḡaraḡara na lahi ḡaraḡarana na heto, ena siahu na lahi hururu-hururuna siahuna na heto.
7Ranu momo ese lalokau basie habodoa diba; utu-utu badadia ese basie utua dae diba. Tau ta ese ena taḡa idoinai bema heni dudu kau, lalokau davana, to basinema heḡereḡere; bema dadaraia vaitani. *****
8Tadimai ta do asi ratana. Tadimai ede baia durua toma, tau ta ese baine herevalaia negana ai?
9Ia na bema magu, silver amo baia ha-aukaia; bema iduara, sida reireidia amo baia koua ahu. *****
10Lau na maḡu, ratagu na kohoro na heto; e herevalaigu tauna vairanai lau na maino imailaina. *****
11Solomon ena vine imeana ta be Baal-hamono ai; ia ese imea ireguna taudia e habadinalaidia. Ta ta silver monidia daha-ta daha-ta e heni, imea anina davana.
12Solomon e, oiemu daha-ta bavabia; vine ireḡuna taudia edia sinahu-rua bae abi danu. A lauegu vine imeana na lauegu korikori, lau sibogu egu.
13Imea ai o nohomu taumu e, bamogu na e hakalamu, gadomu ikamonaina totona; lau danu eremu bama kamonai.
14Egu lalokau e, aoma haraḡa, uda nanina eiava dia natuna muramura ororodia ai na heto.