Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 17

NUMERA 17:8-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Kerukeru dina, Mose be Lohiabada ena Palai Dubu ia raka vareai neganai, ia itaia, Arona ena itotohi, Levi iduhu ena itotohi, be ia tubu hamatamaia vadaeni, bona ia huahua vadaeni, alamona huahua, mage gaudia idia noho!
9Mose ese itotohi ibounai Lohiabada ena vairana dekena amo ia abia, Israela taudia ibounai dekenai ia hedinaraia. Idia ese dahaka ia vara hoa kara idia itaia, bona iduhu gunalaia taudia ta ta ese edia itotohi, edia itotohi, idia abia.
10Vadaeni Lohiabada ese Mose ma ia oda henia, ia gwau, “Arona ena itotohi do oi atoa lou, Taravatu Maua ena vairanai do ia noho. Inai itotohi be Israela ena maumau taudia dekenai sisiba henia gauna do ia lao. Do idia diba, bema edia maumau idia hadokoa lasi neganai, do idia mase ore.”
11Mose ese Lohiabada ena oda hegeregerena ia karaia.
12Israela taudia ese Mose idia hamaoroa, idia gwau, “Oi itaia, ai ibounai be do ai mase, ai be ai boio vadaeni, ai boio vadaeni!

Read NUMERA 17NUMERA 17
Compare NUMERA 17:8-12NUMERA 17:8-12