Text copied!
CopyCompare
Bateli Vavaluna - Malakai

Malakai 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yehoba Togasisi Hot i ba, “Komiu topowon ami logugui na baunaniwa ni ola hiwe.
2Ebo nige anau nuku hahago ge nige alau nuku aawatauwan ginebi atemiu bwalibwaligena, yaka na ba nuwamut-agimiu ami nak na ginol, ge toto tage ami mulolu na pil ni tabwa ami nak. He iyaka ya ginol i ola to, kaiwena nige ku aawatauwagau ginebi atemiu bwalibwaligena.
3Tubumiyau nige nihi tatalaabab yaka abwe nihi mowasi. Wami hagali bwasumoliyau elokena na loabuabut-an maninimiwa, yaka na ahe tagilagimiu wami abatuwalaliya i ola bwasumu elokena hi kaval egonan hi teli musamusa abanaa.
4Yaka saugena o abwe nuku atena ami logugui ya pewa te nuku awatauwagau, kaiwena nuwau bateli toto sauga houhouwena alowau un Libai tubutubumiyau ha pebabateli-agima ni mihot.
5“Nau ya bateli yawal ge mibubun na pek elal, ge ya ginol ola. Heliya ali logugui te nihi lovakunagau, yaka tunahot hi lovakunagau ge alau hi awatauwan.
6Panpankiti tutunahotina hi baubaunan awaliyaa, nige kakawi i tatagilem hohopeliyaa. Hi mipalalem hot elau ginebi wali mibubun ge wali pagan sasapona, ge gamagalau hi gewi hi pasikaliliem wali gegi elana.
7He topowon wali tuwalali te aatena tutunahotina nihi mimi baubaunan hohopeliyaa, ge panpankiti waiwaisana gamagalau nihi hagowa awaliyaa. Kaiwena heliya nau Yehoba Togasisi Hot no elopapatuna.”
8Yehoba Togasisi Hot i ba, “Yaa komiu kamwasa tutunahotina ku nopalegi, ge wami panpankiti elana gamagalau hi gewi ku pagegel ge hi sogu. Bateli toto alowau tubumiyau un Libai ha pebabateli-agima komiu ku apanak.
9Inoke na ba gamagal gegewel nihi awa naknak-agimiu ge nihi teli lowagimiu nuku puluwawi mataliyaa, kaiwena nige no kamwasa ku totoulil, ge wami ginol nige i olaolaek gamagalau gegewel elal, yaa ku logugui pagasisi enuna elal ge enuna nigeya.”
10Kila gegewela Tamala maisena ya, age? He Yabowaine maisena ya i ginolila, age? Inoke ga i ola ge wala bateli avalau elal ta leke ge eliyana bateli toto Yehoba alonau ge tubulau hi pebabateli-agil ta apanak?
11Kila Yuda wala bateli iyaka ta leke. Pagan bwaibwaikikinina iyaka ta ginol Yelusalema ge labi Isileli. Ginol o heiya labi getoga yowauiliyau bolo hi kululuek yabowaine kakakawena elana ta alolonagil, inoke eliyana Limi Bwabwalena toto Yehoba i nunuwana-an ta papabiki-an.
12Gamagal maisena ge maisena toto pagan ya i ginol, bwagana bwasumu i pwapwatanik ge i mumulolu-an Yehoba Togasisi Hot elana, ya awanun Yehoba ni ahek yoho boda Isileli gamwanaa.
13He bugul etega al: alona wami kahin lopili ku nem Yehoba wana abapowona ge matanunumiu i sani laulau, kaiwena wami mulolu nige i yayaliyaya-an ge i aahe.
14Yaka ku nel ku ba, “Hauna kaiwena nige i yayaliyaya-an?” Puna i ola hiwe, kaiwena Yehoba wam bateli i hago, toto u ginol lagom eliyana, iya wam sauga heval u alolonan. Yaa bwagana u bateli te iya lagom ge alom ku tubwi, bateli o iyaka u leke.
15Yehoba iyaka i ginolimiu ku tabwa maisena, age? Ge ami toto eluwa tuwamiu ge yayaluwamiu iya wana bugul. He Yehoba hauna nuwana? Nuwana natumiyau bolo iya nihi awatauwan. Inoke nuku matahikagimiu bahi komiu etega wana bateli lagona elana, iya wana sauga heval i alolonan, ni leleke.
16Kaiwena Yehoba Isileli wala Yabowaine i ba, “Alolon ana towa nige ya yayaliyaya-an. He nige ya yayaliyaya-an te tau lagona ana hehegan ni apapanak-an ni ola o.” Yehoba Togasisi Hot wana baaba i ola to. Inoke nuku matahikagimiu bahi wami bateli nuku leleke.
17Wami baaba kaiwena Yehoba amnana i ahe. Yaka ku nel ku ba, “He ga i ola ge u ba tage wama baaba kaiwena Yehoba amnana i ahe?” Kaiwena ku babaa, “He bolo nak hi giginol gegewel hi waisi Yehoba matanaa ge i yaliyaya-agil ya!” O kaiwena ku babaa, “Yabowaine toto tage gamagalau ni payatalala, he iya ga!”