Text copied!
CopyCompare
القبطية العهد الجديد - ⳘⲀⲢⲔⲞⲚ

ⳘⲀⲢⲔⲞⲚ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲭⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ.
2ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲭⲁ ⲟⲩ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲃⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ.
3ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲡⲥⲁ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ Ⲁⲛ⳿ⲇⲣⲉⲁⲥ
4ϫⲉ ⲁϫⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.
5Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲥⲉⲣⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ.
6ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲥⲉⲣⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ.
7ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϩⲁⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϫⲱⲕ.
8ⲉϥ⳿ⲉⲧⲱⲛϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲱⲛ ϩⲏ⳿ⲛⲛⲓⲛⲁⲕϩⲓ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ.
9⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲥⲉⲛⲁϯ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲁ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲟⲩⲧⲁϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
10ϩⲱϯ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲟⲩϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.
11ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉ.
12ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛ ϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲓⲱⲧ ⲉϥ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϧⲟⲑⲃⲟⲩ.
13ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ.
14⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲱϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϣⲱϥ ⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲥϣⲉ ⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲁϯ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ.
15ⲫⲏⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡϫ⳿ⲉⲛⲉⲫⲱⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥ⳿Ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲉⲗ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ.
16ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲗ ⲡⲉϥ⳿ϩⲃⲟⲥ.
17ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲙⲃⲟⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϯϭⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.
18ⲁⲣⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲇⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲧ⳿ⲫⲣⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲫⲱⲧ.

19ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲙⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲣⲏϯ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲛⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲛ.
20ⲟⲩⲟϩ ⳿⳿ⲉⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲑⲣⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲁⲩⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲁϥϫⲉϫⲉⲃ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.
21ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲓⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲓⲉ ϩⲁ⳿ⲙⲛⲏ⳿ⲙⲡⲉⲣⲛⲁϩϯ.
22ⲉⲩ⳿ⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ⲁⲩϣⲁⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲥⲱⲧⲡ.
23⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲓⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.
24ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲡϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲓⲣⲏⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲭ ⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉϥϯ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.
25ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϩⲓⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲕⲓⲙ.
26ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϭⲏⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲟⲩ.
27ⲧⲟⲧⲉ ⳿ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϥⲧⲟⲩ ⲑⲏⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲁⲩⲣⲏϫϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫⲥ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ.
28⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⳿ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲟⲃⲟⲗⲏ⳿ⲉϣⲱⲡ ϩⲏⲇⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲥϫⲁⲗ ϭⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲥϩⲓ ϫⲱⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ϥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲱⲙ.
29ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲙ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲀⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲱⲟⲩ.
30⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⲧⲁⲓⲅ⳿ⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲥⲓⲛⲓ ϣⲁⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ.
31⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲥⲉⲛⲁⲥⲓⲛⲓ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲓⲛⲓ.
32ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲪ̇ⲓⲱⲧ.
33ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲁⲣⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲑⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ.
34⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲉⲁϥⲭⲱ ⳿ⲙⲡⲉϥⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲣⲱⲓⲥ.
35ⲣⲱⲓⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲏⲓ ⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲑⲛⲁⲩ ⲓⲉ ϩⲁⲛⲁⲣⲟⲩϩⲓ ⲓⲉ ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲓⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ⲓ⳿ⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ⲓⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲁⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ.
36ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲛⲕⲟⲧ.

37ⲡⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲣⲱⲓⲥ.